Έκθεση για την αιολική ενέργεια Αμβούργο

Η δικηγορική εταιρεία MStR, θα συμμετέχει με εισήγηση με θέμα «Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα» σε εκδήλωση του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου στις 22.9.2014 στο Αμβούργο, σχετικά με το νομικό πλαίσιο των επενδύσεων στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επίσης, θα συμμετέχει στην επόμενη, 23.9-25.9.2014, αντιπροσωπεία στην βόρεια Γερμανία.