Αναστολή του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα: δυνατότητα παράτασης μέχρι τουλάχιστον το 2025

Με βάση την Πρόταση Οδηγίας για τους συντελεστές Φ.Π.Α. του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, που υιοθετήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να παρατείνει το «πάγωμα» του ΦΠΑ στις παραδόσεις ακινήτων έως τουλάχιστον το 2025. Εναλλακτικά θα μπορεί να επιβάλλει τον μειωμένο συντελεστή και όχι τον ανώτατο που θα ισχύει τότε.

 

Το παρόν καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ (18% τότε και 24% πλέον) στα νεόδμητα ακίνητα. Εξ αρχής είχε τεθεί απαλλαγή για την πρώτη κατοικία.

Από 12/12/2019 ισχύει αναστολή του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα (ν. 4649/2019). Είναι προαιρετικό καθεστώς και, επομένως, απαιτείται ο υποκείμενος στον φόρο κατασκευαστής οικοδομών προς πώληση να υποβάλει αίτηση στη ΔΟΥ της έδρας του προκειμένου να του χορηγηθεί αναστολή.

Εφόσον εκδοθεί η απόφαση για την αναστολή, αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2022.

 

Τι θα ισχύσει βάσει της νέας Οδηγίας του ECOFIN

Με τη νέα Οδηγία, που θα ισχύσει με την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία, το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να παρατείνει το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ 24% στα ακίνητα για ακόμη δύο χρόνια και με προοπτική μείωσης ή ακόμη και κατάργησης από το έτος 2025.

Χάρη σε αυτά τα μέτρα τονώνεται η οικοδομική δραστηριότητα και η αγορά γενικότερα, αφού οι αγοραστές θα μπορούν να αγοράζουν χωρίς φόρο ακίνητα που δεν απολαμβάνουν την απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Ευνοούνται, φυσικά, και οι κατασκευαστές, οι οποίοι ακόμη και στην περίπτωση της αντιπαροχής θα μπορούν να ανεγείρουν νέες οικοδομές πλήρως απαλλαγμένοι από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.