Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Παρακολούθηση Συνεδρίου νομικού περιοδικού ΔιΜΕΕ – Σύγχρονες Εξελίξεις & Προοπτικές

Η MStR με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ), που διοργανώθηκε στις 22 & 23 Μαΐου 2015 στους χώρους της Νομικής Βιβλιοθήκης με θέμα τις Σύγχρονες Εξελίξεις & Προοπτικές σε πέντε θεματικές ενότητες: Προσωπικότητα και Τύπος, Επικαιρότητα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες-Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, ενώ ειδική ενότητα αφιερώθηκε στο επίκαιρο θέμα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και τοποθετήσεις από έγκριτους επιστήμονες, ειδικούς στους εν λόγω τομείς. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που παραδοσιακά απασχολούν τη νομική σκέψη, όπως η σύγκρουση της ελευθερίας του τύπου με τα δικαιώματα ιδιωτικής σφαίρας, υπό των φως των σύγχρονων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων. Παράλληλα, συζητήθηκαν ορισμένα φλέγοντα νομικά θέματα που έχουν ανακύψει στην εποχή του Διαδικτύου, λ.χ. ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου και δικαιοδοσίας σε παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών στο διαδίκτυο, η νομική αντιμετώπιση του linking κλπ., θέματα στοιχηματισμού στο διαδίκτυο, το δικαίωμα στη διαδικτυακή λήθη κ.ο.κ.