Εκδήλωση για τη διττή εκπαίδευση στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

15 Ιουλίου 2016

Συμμετοχή του εταίρου – διαχειριστή της MStR LAW Dirk Reinhardt, δικηγόρου, στην εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην Αθήνα, αναφορικά με τη διττή εκπαίδευση.