Ενημέρωση σχετικά με καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η δικηγορική μας εταιρεία, όπως έχει ανακοινώσει, στο πλαίσιο των νομικών ενεργειών κατά των διατάξεων του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85A’/7.4.2014), ανέλαβε, με την συνδρομή  εξειδικευμένου σε ζητήματα διεθνούς, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου συνεργάτη της, την επεξεργασία κειμένου Καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι πραγματοποιήθηκε η κατάθεση εκτενούς και εμπεριστατωμένης Καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά της ελληνικής Κυβέρνησης και του Έλληνα νομοθέτη, για παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου, στο όνομα και για λογαριασμό των εντολέων μας παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β Σταθμούς, με αναλυτική παράθεση της οικονομικής ζημίας που έχουν υποστεί.

Για κάθε εξέλιξη επί της πορείας της καταγγελίας μας θα προβαίνουμε σε σχετικές ενημερώσεις.