Ενημέρωση

ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4254/2014

Ολοκληρώθηκε, στις 30.4.2014, η 1η αποστολή των εξώδικων δηλώσεων των παραγωγών προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους, καθώς και η υποβολή των πιστωτικών τιμολογίων τους σύμφωνα με το Ν. 4254/2014.

 

Η δικηγορική μας εταιρεία μας βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επεξεργασίας της 2ης αποστολής των εξωδίκων δηλώσεων, και της υποβολής των αντίστοιχων πιστωτικών τιμολογίων, η οποία εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Για το λόγο αυτό, η χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 8 Μαϊου 2014.

 

Θα θέλαμε, τέλος, να σας ενημερώσουμε, ότι εξειδικευμένος στο ευρωπαϊκό δίκαιο συνεργάτης της εταιρείας μας έχει ήδη αναλάβει και επεξεργάζεται το κείμενο της καταγγελίας προς την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο όνομα και για λογαριασμό των εντολέων μας.