Εξέλιξη νομικών ενεργειών κατά των διατάξεων του Ν.4254/2014

ΥΠΟΜΝΗΣΗ

 

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Ν.4254/2014 οι παραγωγοί ΑΠΕ από Φ/Β σταθμούς υποχρεούνται σε παροχή έκπτωσης για το έτος 2013,καταληκτική, δε, ημερομηνία για την έκδοση και κατάθεση των Πιστωτικών Τιμολογίων τους προβλέπεται η 7η Ιουνίου 2014.

Η δικηγορική μας εταιρεία, που έχει επιμεληθεί την επίδοση εξώδικων δηλώσεων, για την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων των εντολέων της, ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτότυπων Πιστωτικών Τιμολογίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ, θα επιμεληθεί την επίδοση της τελευταίας ομάδας εξώδικων δηλώσεων την 5η Ιουνίου 2014, πριν ακολουθήσει η άσκηση αγωγών για την αποκατάσταση των ζημιών των παραγωγών.

Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί παρακαλούνται, όπως μεριμνήσουν άμεσα, αφενός, για την εμπρόθεσμη έκδοση των Πιστωτικών Τιμολογίων τους κι, αφετέρου, για την χορήγηση προς εμάς των πρωτότυπων Πιστωτικών Τιμολογίων και όλων των απαραίτητων, για τη σύνταξη των εξώδικων δηλώσεων, στοιχείων το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014.