Επενδυτικός Οδηγός του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου:Η MStR Law Firm παρουσιάζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα

Ο γερμανόφωνος Επενδυτικός Οδηγός που εκδίδει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (γερμ.: ΑΗΚ) σε συνεργασία με το Germany Trade and Invest αποτελεί «πυξίδα» για τους εν δυνάμει Γερμανούς επενδυτές στην Ελλάδα, και μια από τις βασικές δημοσιεύσεις του Επιμελητηρίου. Η MStR Law Firm, ειδική για τις νομικές και άλλες πτυχές του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανέλαβε στο πλαίσιο του οδηγού την παρουσίαση των «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Οι συγγραφείς Νάσος Μιχελής, Dirk Reinhardt, Ίλια Γαβριώτου παρέχουν μια γενική επισκόπηση των νομικών ζητημάτων που άπτονται της παραγωγής ηλεκτρικόυ ρεύματος από ηλιακή ενέργεια, αλλά και της διαδικασίας αδειοδότησης και το feed-in-tariff. Ειδική αναφορά γίνεται στην αιολική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του μέλλοντος, δηλαδή τη γεωθερμία και τη βιομάζα.