Ημερίδα με θέμα «Η Βιοενέργεια στον Αγροτικό και Τουριστικό Τομέα της Ελλάδας» (με φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2018 η ημερίδα με θέμα «Η Βιοενέργεια στον Αγροτικό και Τουριστικό Τομέα της Ελλάδας» που διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια σχετικής πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, με τη συμμετοχή της MStR Law, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκειά της ημερίδας αυτής οι συνεργάτες δικηγόροι της εταιρείας μας, Εύα Κέκη και Σοφία Δεληγιάννη, παρουσίασαν τα βασικά σημεία του νομικού πλαισίου που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες βιομάζας/βιοαερίου στην Ελλάδα, αναφερόμενες ειδικότερα στα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, την τιμολόγησή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη θεσμοθέτηση του ν. 4414/2016, καθώς και σε περαιτέρω ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία των ανωτέρω σταθμών.

Ευελπιστούμε οι δημιουργικές επαφές και οι γόνιμες συζητήσεις μεταξύ των γερμανικών και των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην ημερίδα να αποτελέσουν εφαλτήριο για μελλοντικές εμπορικές συνεργασίες στον τομέα της βιοενέργειας στην Ελλάδα, στις οποίες η εταιρεία μας, λόγω της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσής της, θα προσφέρει νομική υποστήριξη.