ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Ο Dirk Reinhardt, partner στην MStR Law Firm συμμετέχει στην κλαδική ομάδα εργασίας υπό τον τίτλο “Νομικά Θέματα”, όπως αυτή δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Πρώτο θέμα και αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η πολυσυζητημένη διάταξη του άρθρου 23 περ.ιγ’ ν.4172/2013 που αναφέρεται στις τριγωνικές συναλλαγές και στην παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 26% επί αυτών, σε συνδυασμό με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης με το οποίο ρυθμιζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στα πλαίσια της ομάδας εργασίας διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες και καίριες απόψεις σχετικά με το ευρύ πεδίο εφαρμογής του άρθρου στις εμπορικές συναλλαγές, τα νομικά και φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν, τις επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και προτεινόμενες λύσεις. Αποτέλεσμα αυτου του διαλόγου ήταν η σύνταξη μιας επιστολής η οποία ασκήθηκε ως παρέμβαση εκ μέρους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.