Μείωση του συντελεστή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αύξηση κεφαλαίου εταιρειών

Ο πρόσφατος νόμος 4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02-10-2021) περιέλαβε σημαντικά επείγοντα μέτρα για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας εν καιρώ πανδημίας, με σημαντικότερο τις γενναίες φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές. Συγκεκριμένα, εισάγεται νέα ρύθμιση όσον αφορά στη μείωση του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του νόμου 1676/1986, και ο συντελεστής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου για αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου μειώνεται από 1% σε 0,5%, για πράξεις αύξησης κεφαλαίου που θα λάβουν χώρα από 01.10.2021. Έτσι, επί παραδείγματι, στην περίπτωση που μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία επιθυμεί να αυξήσει το κεφάλαιό της κατά 400.000 ευρώ, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα έπρεπε να καταβάλει φόρο ύψους 4.000 ευρώ, με βάση την καινούργια ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλει φόρο ύψους 2.000 ευρώ.

Αξίζει συγκριτικά να σημειωθεί ότι για την χρηματοδότηση μίας εταιρείας με δάνειο αντί αύξησης κεφαλαίου, ο συντελεστής του τέλους χαρτοσήμου ανέρχεται σε 2,4%, και ότι ο συντελεστής του τέλους χαρτοσήμου για χρηματοδότηση που προέρχεται από κατάθεση εταίρου αντί αύξησης κεφαλαίου είναι 1,2%. Συνεπώς, η εισφορά κεφαλαίου παραμένει η πιο συμφέρουσα εκ των επιλογών που δίνει ο νομοθέτης στις εταιρίες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Τέλος, υπενθυμίζουμε και ότι ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κατά τη σύσταση νέων εταιριών έχει καταργηθεί, και επομένως επιβάλλεται μόνο σε μεταγενέστερες πράξεις αύξησης.