Μεταβίβαση και Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον προσφάτως εκδοθέντα Νομικό Επενδυτικό Οδηγό για την Ελλάδα – “Greek Law Digest“ – που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2012, από τη Νομική Βιβλιοθήκη, με άρθρο σχετικά με την μεταβίβαση και χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Ο οδηγός προσφέρει μία περιεκτική και ακριβή επισκόπηση του ελληνικού νομικού πλαισίου και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για πιθανούς επενδυτές. Το άρθρο πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τη μεταβίβαση και την χρηματοδότηση στον τομέα των ΑΠΕ, και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον είναι δυνατή η αποστολή του άρθρου με email.