Scroll Top

Νέος νόμος 4839/2021: Αύξηση του αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών

Γενναίες φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές περιλαμβάνονται στον πρόσφατο νόμο 4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02-10-2021), μεταξύ άλλων όσον αφορά στη φορολόγηση δωρεών και γονικών παροχών, στο πλαίσιο λήψης επειγόντων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας κατά την πανδημία.

Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το άρθρο 44 του νόμου 2961/2001, που προέβλεπε ως ανώτατο όριο αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών τις 150.000 ευρώ, και ως νέο όριο ορίστηκε το ποσό των 800.000 ευρώ. Απαλλάσσονται, επομένως, έως το ποσό αυτό, δωρεές εν ζωή και γονικές παροχές οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου από 01.10.2021 και εφεξής.

Τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον φόρο έως το ποσό των 800.000 ευρώ είναι τα ακόλουθα: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού, δηλαδή τα τέκνα, δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού, δηλαδή τα εγγόνια και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού, δηλαδή οι γονείς.

Η κτήση ποσών από γονική παροχή ή δωρεά από τα ανωτέρω πρόσωπα, όταν το ποσό ξεπερνά το όριο των 800.000 ευρώ, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).