Νέος φορολογικός έλεγχος ΦΠΑ μετά την ακύρωση αρχικού ελέγχου και ζητήματα παραγραφής – Απόφαση ΔΕφΑθ 784/2018

Το φορολογικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους τομείς στον οποίο η εταιρεία μας δραστηριοποιείται έντονα εδώ και πολλά χρόνια, παρέχοντας συμβουλές σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη φορολογική τους συμμόρφωση και την καθημερινή λειτουργία τους συνεργαζόμενη με φορολογικούς συμβούλους, αλλά και σε επίπεδο δικαστικό εκπροσωπώντας εταιρείες και ιδιώτες ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των διοικητικών δικαστηρίων.

Στο παρακάτω link, μπορείτε να δείτε την πρόσφατη δημοσίευση στον ιστότοπο taxheaven σχετικά με υπόθεση φορολογικού ελέγχου που χειρίστηκε δικαστικά η εταιρεία μας.