ΡΑΕ: Προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΠΕ για τις 10 Δεκεμβρίου 2018

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για τους διαγωνισμούς του Δεκεμβρίου και τις απόψεις που εξέφρασαν οι φορείς της αγοράς δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕ η προκήρυξη για τους επόμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) του 2018, χωρίς το ανώτατο όριο του 20% στο μέγεθος της ισχύος που μπορεί να κατοχυρώσει ένας επενδυτής, χωρίς αλλαγή στη δυνατότητα τρίλεπτων παρατάσεων και με αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για τα αιολικά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι παραμένει το όριο του 75%, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρατούμενη ισχύς προσαρμόζεται, προκειμένου να υπερβαίνει κατά 75% το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφασή της, προκηρύσσει τρεις (3) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις ακόλουθες κατηγορίες, ορίζοντας τις κάτωθι τιμές εκκίνησης:

  • Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV≤ 1 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 94MW) με τιμή εκκίνησης 81,71 €/MWh
  • Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 1MW< PPV≤ 20MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 100MW) με τιμή εκκίνησης 71,91 €/MWh
  • Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW< PWIND≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 229MW) με τιμή εκκίνησης 79,77 €/MWh

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας είναι η 10η Δεκεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 12 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι με το Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση.

Το ενδιαφέρον για το ύψος των τιμών που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό είναι μεγάλο, καθώς υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμού της ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2018 επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης.

Η MStR Law προσφέρει συστηματικά νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις κατά την υλοποίηση των επενδύσεών τους στον τομέα των ΑΠΕ, σε όλο το φάσμα της αδειοδότησης, της κατασκευής και της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών που εισήγαγε ο Ν. 4414/2016.