Συμμετοχή σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στις 16.10.2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της MStR στην

Εκδήλωση «Στρατηγικές και Τεχνολογίες για μια Βιώσιμη Ανακύκλωση και Διαχείριση των Απορριμμάτων» (Θεσσαλονίκη, 16.10.2014)

Η εταιρεία MStR συμμετέχει στην εκδήλωση με θέμα «Στρατηγικές και Τεχνολογίες για μια Βιώσιμη Ανακύκλωση και Διαχείριση των Απορριμμάτων», την οποία διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στις 16.10.2014, ημέρα Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο Nikopolis, ως χορηγός, καθώς και με κοινή εισήγηση των Νάσου Μιχελή, δικηγόρου, και Christian Gonsa, συμβούλου επιχειρήσεων, με τίτλο «Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τα απόβλητα – Δυνατότητες επιδοτήσεων βάσει του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)», η οποία θα γίνει εν μέρει στην ελληνική και εν μέρει στην γερμανική γλώσσα, με παράλληλη μετάφραση.