Συμμετοχή στον Οδηγό Επενδύσεων 2016 του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Συμμετοχή της MStR Law στον Οδηγό Επενδύσεων 2016 του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με συνδρομή της συνεργάτιδας της MStR Law, κας Ξανθής Κούρτη, δικηγόρο ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, με τίτλο «Εισαγωγή στο Ελληνικό Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο».