Συμμετοχή της εταιρείας μας στο βιβλίο «Διεθνές Εργατικό Δίκαιο» της εταιρείας Roedl and Partner

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία «Roedl and Partner», συμμετέχει με άρθρο του κου Reinhardt, στο υπό έκδοση βιβλίο της με τίτλο «Διεθνές Εργατικό Δίκαιο», για το κεφάλαιο που αφορά τη χώρα μας.