Σχέδιο νόμου για το New Deal: Τιμολόγηση ενέργειας για φ/β σταθμούς

Στο συνημμένο πίνακα μπορείτε να δείτε την τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν. 2773/1999.

Feed-in tariffs – New Deal bill

NewDeal-ΦΒ_Τιμολόγηση