Το σχέδιο νόμου για το New Deal

Το ΥΠΕΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου με τις ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου στον παρακάτω σύνδεσμο.

NewDeal_GR

NewDeal_EN