Ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για το New Deal

Το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις διατάξεις του New Deal ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 30 Μαρτίου. Θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το κείμενο του ψηφισμένου νομοσχεδίου μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.parliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-oikplai-pap.pdf