1ο Ανώτερο Σεμινάριο Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – 1Ο ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την περασμένη εβδομάδα, 11-15 Μαΐου 2015, το πρώτο ανώτερο σεμινάριο στο διεθνές ναυτικό δίκαιο πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Σουόνσι (Swansea University, UK), το Πανεπιστήμιο του Όσλο (University of Oslo, NO) και το Πανεπιστήμιο του Νταλιάν (Dalian University, CH). Μία ομάδα από γνωστούς καθηγητές και δικηγόρους πραγματοποίησαν εξαίρετες παρουσιάσεις σχετικά με διάφορα θέματα του ναυτικού δικαίου.

Το σεμινάριο κάλυπτε όλες τις πτυχές του ναυτικού δικαίου. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του Ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά το ναυτικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο συζητήθηκε την πρώτη μέρα σε συνδυασμό με την ανάλυση  θεμάτων που αφορούν τους κανόνες συγκρούσεως νόμων. Επιπλέον έγινε παρουσίαση της Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης των ναυτικών απαιτήσεων 1976 και της Σύμβασης των Αθηνών 1974 σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και των αποσκευών τους.

Τις δύο επόμενες μέρες η συζήτηση ήταν σχετική με την θαλάσσια μεταφορά των αγαθών. Ο αντίκτυπος των κανόνων του Rotterdam (οι οποίοι δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ) στην ναυτιλία και τις μεταφορές σε σύγκριση με τους κανόνες της Χάγης και Χάγης Βίσμπυ, η ενσωμάτωση των ρητρών για διαιτησία και η σημασία των ρητρών υψίστης σημασίας (“Paramount Clauses”), η ερμηνεία και η εκτέλεση των ρητρών off-hire και indemnity, η σημασία των φορτοαποδείξεων (sea-way bill) και των bareboat ναυλοσυμφώνων, η σημασία τους και η κάλυψη που μπορούν να προσφέρουν στα μέρη, η αποζημίωση που τα μέρη μπορούν να αιτηθούν (πραγματοποιήθηκε μία ενδελεχής ανάλυση της απόφασης «Αχιλλέας» ) ήταν τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους ομιλητές και το ακροατήριο.

Η συζήτηση την τέταρτη μέρα ήταν σχετική με την ναυτασφάλιση και θέματα σχετικά με την πτώχευση των ναυτιλιακών εταιριών. Τα όπλα του ασφαλιστή στην περίπτωση της δόλιας αξίωσης αναλύθηκαν με βάση το νόμο της θαλάσσιας ασφάλισης 1906 (ΜΙΑ 1906)παράλληλα με την ανάλυση της πρωτεύουσας υποχρέωσης του ασφαλιζόμενου για παράθεση όλων των αναγκαίων περιστατικών για την αξιολόγηση του κινδύνου από τον ασφαλιστή. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δικαίου που θα πραγματοποιηθεί με τον Ασφαλιστικό Νόμο 2015 (Insurance Act 2015) που θα τεθεί σε ισχύ τον Αύγουστο 2016 θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στο ασφαλιστικό δίκαιο και στην πρακτική και μπορεί να επηρεάσει τον καθένα που εμπλέκεται στην αγορά της ασφάλισης. Επιπλέον, μία εξαιρετική παρουσίαση έγινε για τον ρόλο των  P&I Clubs στην ασφαλιστική αγορά και στην εκτίμηση του κινδύνου από αυτά. Τέλος, μια λεπτομερής ανάλυση παρουσιάστηκε σχετικά με το θέμα των πτωχεύσεων και τον καθορισμό του “Κέντρου Κυρίου Ενδιαφέροντος” της ναυτιλιακής εταιρίας και τη θέση του θαλάσσιου πιστωτή σε διασυνοριακές διαδικασίες.

Την τελευταία ημέρα συζητήθηκε ο ρόλος της Κίνας στη ναυτιλία σε συνδυασμό με την διεκδίκηση των ναυτιλιακών απαιτήσεων στην Κίνα. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε από μία παρουσίαση του ρόλου της Διαιτησίας στην ναυτιλία και του τρόπου που μπορεί να λειτουργήσει για την επίλυση κάποιας διαφοράς μεταξύ των μερών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μία εικονική δίκη διαιτησίας.

Το σεμινάριο ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για τους δικηγόρους και τους ανθρώπους που εργάζονται στην ναυτιλία να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο ναυτικό δίκαιο. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών και η συμμετοχή του κοινού συνετέλεσε στο προηγμένο επίπεδο του σεμιναρίου. Ήταν μία σπουδαία ευκαιρία για πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του ναυτικού δικαίου και η γνώση η οποία αποκτήθηκε είναι σπουδαία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία απευθυνθείτε στην κα Καπότη Αθηνά, Δικηγόρο, LL.M. Ναυτικού Δικαίου, Southampton.