Εναλλακτική φορολόγηση δικαιούχων συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Στις 29.7.2020 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή ο νόμος 4714/2020 με σημαντικές αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ένα νέο άρθρο (5Β), με το οποίο συμπληρώθηκε το πλαίσιο εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση για το σύνολο του εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή, με συντελεστή 7%. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ. Ωστόσο, για το φορολογητέο εισόδημά που προκύπτει στην ημεδαπή το φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στη φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Ειδικά για τις φετινές αιτήσεις υπαγωγής η προθεσμία ορίζεται στις 30.9.2020. Με την υπ’ αριθμ. 1217/2020 απόφαση εξειδικεύτηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω νέας διάταξης.

Ελλάδα – Δυναμική Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας : Νέος Νόμος 4685/2020

Απλούστευση και σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών στην αδειοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φέρνει o νέος νόμος 4685/2020 για το περιβάλλον.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην Α΄ Φάση της Διαδικασίας Αδειοδότησης των έργων (αιολικών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών κλπ) ο νόμος καταργεί την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την αντικαθιστά με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, εικοσιπενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία θα εκδίδεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, το οποίο θα τηρεί ο Φορέας Αδειοδότησης (ΡΑΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για λήψη Βεβαίωσης Παραγωγού, σε συγκεκριμένους κύκλους υποβολής αιτήσεων (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Οκτώβριος), ενώ, εντός συντόμων προθεσμιών, οι αιτήσεις θα δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, οι τυχόν αντιρρήσεις θα εξετάζονται και, εντός (20) ημερών, θα χορηγείται Βεβαίωση Παραγωγού, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Εκκρεμείς αιτήσεις για λήψη Άδειας Παραγωγής, που κατατέθηκαν από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και μετέπειτα, πρόκειται να εξετασθούν σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που εισάγει ο νόμος 4685/2020.

Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ  πρόκειται να εκδοθεί εντός (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του νέου περιβαλλοντικού νόμου.

Η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τη δυναμική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και θα σας κρατά ενήμερους για τις εξελίξεις και τις υποχρεώσεις σας στην ανάπτυξη των έργων σας.

Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών

Η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών αποτελεί μια πολύ σημαντική μορφή διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι διατάξεις των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου (ΣΑΔΦ) αποτελούσαν την κύρια νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, σήμερα το τοπίο, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, έχει αλλάξει ριζικά και το νομικό καθεστώς έχει γίνει περισσότερο περίπλοκο εξαιτίας της κατάρτισης διεθνών συμβάσεων που προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Το βιβλίο με τίτλο «Οι Διεθνείς Συμβάσεις για την Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών – Παρουσίαση και Ερμηνεία των Ρυθμίσεων του Διεθνούς Φορολογικού Δικαίου» της συνεργάτιδός μας, Ναυσικάς Τζαναβάρη, από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, εστιάζει στην εξέταση αυτών των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα του διεθνούς φορολογικού δικαίου και στα συναφή φορολογικά θέματα που ανακύπτουν όσον αφορά στην διεθνή διπλή φορολογία και στην παγκόσμια οικονομία, αποτελώντας μια σημαντική συμβολή στην νομική βιβλιογραφία και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους μελετούν ή ασχολούνται στην πράξη με το φορολογικό δίκαιο.

Μπορείτε να δείτε εδώ ένα απόσπασμα του βιβλίου.

Καλοκαιρινό Συμπόσιο της MStR Law

Σήμερα, 25/7/2019, ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό Συμπόσιο της MStR, το οποίο τίμησε με την παρουσία του ο κος Xing Wang εκ μέρους του Πολιτιστικού Κέντρου της Κίνας στην Αθήνα.

Ελληνογερμανική Ημερίδα για τις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και την ενσωμάτωση του δικτύου στην Ελλάδα.

Στις 25 Ιουνίου 2019, το ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε, για ακόμα μία φορά με επιτυχία, μία ελληνογερμανική ημερίδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, στο ξενοδοχείο «Νικόπολη», με θέμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αποθήκευση Ενέργειας και Ενσωμάτωση Δικτύου στην Ελλάδα». Η εκδήλωση χωρίστηκε σε δύο θεματικές ενότητες, από τη μία «Τεχνολογίες, Δυναμική και Νομικό πλαίσιο» και από την άλλη «Τεχνολογίες, Έννοιες και Προοπτική». Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόρειας Ελλάδας, κ. Στέφανος Τζιρίτης, ο Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ. Βασίλειος Τσολακίδης, ο Πρόεδρος του Φωτοβολταϊκού Συλλόγου Ελλάδας, κος Σωτήρης Καπέλλος, και ο Διευθυντής του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Παπασταματίου.

Οκτώ εταιρείες, συμμετέχουσες της γερμανικής αντιπροσωπείας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είχαν ταξιδέψει για αρκετές ημέρες και είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ελληνικές επιχειρήσεις και να διεξάγουν συζητήσεις B2B, παρουσιάστηκαν και έδωσαν διάλεξη για τα θέματα του συμποσίου. Ο κ. Dirk Kalusa της eclareon GmbH, σύμβουλος της Εξαγωγικής Πρωτοβουλίας Ενέργειας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, ανέφερε τις εμπειρίες του από την ενεργειακή μεταστροφή της Γερμανίας προς τις ΑΠΕ και δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι φέτος οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας, επιτρέποντας στη Γερμανία να χαράξει πορεία προς την ενεργειακή της ανεξαρτησία. Η κ. Valeska Gottke, υπεύθυνη επικοινωνιών και αγορών της Ομοσπονδιακής Ένωσης Αποθήκευσης Ενέργειας eV, μίλησε για τις πολλές χρήσεις των τεχνολογιών αποθήκευσης. Ο Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) μίλησε για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η Ειρήνη Σταυροπούλου από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα Υβριδικά Συστήματα στα μη διασυνδεδεμένα δίκτυα νήσων, από την σκοπιά του Διαχειριστή του δικτύου.

Η ΜStR Law, εκπροσωπούμενη από τους εταίρους Νάσο Μιχελή και Dirk Reinhardt, παρουσίασε αρχικά τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ΑΠΕ στην Ελλάδα, με βάση τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια του ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και αναφέρθηκε ακολούθως στις νομικές πτυχές της αποθήκευσης ενέργειας σε υβριδικές εγκαταστάσεις, σε μη διασυνδεδεμένα δίκτυα νήσων και ενεργειακές κοινότητες (νόμος 4513/2018) στην Ελλάδας. Σε όλες τις ομιλίες τονίστηκε η σημασία της αποθήκευσης ενέργειας, όχι μόνο για τα νησιωτικά ενεργειακά συστήματα αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση και ολοκλήρωση των ΑΠΕ και τις μεγάλες αναπτυξιακές ευκαιρίες που εξακολουθούν να έχουν στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση, υπό τη διεύθυνση του Mathias Hoffmann και του Γεωργίου Θεοδωράκη και υπό τη διοργάνωση των συνεργατών του γραφείου Βορείου Ελλάδος του Γερμανοελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ήταν για άλλη μια φορά άριστα οργανωμένη και είμαστε πολύ ευγνώμονες για το εξαιρετικά ενδιαφέρον και αρμονικό συνέδριο.

(Dirk Reinhardt για τη MStR Law)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αποθήκευση Ενέργειας και Ενσωμάτωση στο Δίκτυο της Ελλάδας

Η δικηγορική εταιρεία MStR Law σας καλεί στην ημερίδα με θέμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Νομικές πτυχές της εξέλιξης και της διείσδυσης στο Δίκτυο της Ελλάδας», την οποία διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της επιχειρηματικής αποστολής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας. Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 25 Ιουνίου, με ώρα έναρξης 9:00 π.μ.,στο ξενοδοχείο Nikopolis στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την επίτευξη μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η MStR Law θα συμμετάσχει στην ημερίδα με εισήγηση των εταίρων της, Νάσου Μιχελή και Dirk Reinhardt, με θέμα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νομικές πτυχές της εξέλιξης και της διείσδυσης στο Δίκτυο της Ελλάδας.

Θα χαρούμε πολύ να σας συναντήσουμε εκεί!

Πρωτοχρονιάτικo δείπνο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Στο πρωτοχρονιάτικo δείπνο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της 25.01.2019 στην Αθήνα ο κ. Norbert Barthle, νέος Εντεταλμένος της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα την ολοκλήρωση του προγράμματος πέρσι και δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και αναφέρθηκε στο ζήτημα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στη σημασία του έργου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης τόνισε ότι στόχο του έχει την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών μέσω του δυναμικού ελληνογερμανικού δικτύου Δήμων και Περιφερειών, με πρακτικές συνεργασίες. Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστής Χατζιδάκης, σε αναφορές σε δέσμη μέτρων, πρότεινε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 24% τον πρώτο χρόνο και στο 20% τον δεύτερο χρόνο. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαϊλλης, τόνισε ότι η χώρα έχει την άμεση ανάγκη ενός επενδυτικού σοκ, που θα οδηγήσει την οικονομία σε ουσιαστική τροχιά ανάπτυξης. Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, επεσήμανε ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θέλοντας να συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια καταπολέμησης του Brian Drain, όπως και της νεανικής ανεργίας, επενδύει συστηματικά στον τομέα της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία σε βάθος χρόνου λειτουργεί υποβοηθητικά για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, όπως είπε, προτεραιότητα αποτέλεσε η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, του «DUAL Hellas», που στόχο έχει την άμεση σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

(MStR Law, ενεργό μέλος και χορηγός του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ενεργό μέλος των ομάδων εργασίας Νομικών Θεμάτων, Ενέργειας και Ανθρώπινων Πόρων)

Ετήσια εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ 2019

Στην ετήσια εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ στις 26.01.2019, ο πρόεδρός της κ. Παναγιώτης Λαδακάκος διαπίστωσε ότι το 2018 έγιναν οι πρώτοι διαγωνισμοί να λειτουργούν τα πρώτα έργα χωρίς το καθεστώς FIT. Με βάση τη στατιστική της ΕΛΕΤΑΕΝ, το 2018 συνδέθηκαν στο δίκτυο 103 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 191,6 ΜW. Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,2% το 2018 σε σχέση με το τέλος του 2017. Στην ίδια περίοδο απεγκαταστάθηκαν παλιές ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 15,43 MW, οι οποίες ήδη αντικαθίστανται με νεότερες (repowering). Έτσι, το σύνολο της αιολικής ισχύος που το τέλος 2018 βρισκόταν πραγματικά σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία είναι 2.828,5 MW. (MStR Law, μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ, υπεύθυνος Ντιρκ Ράινχαρτ)

ΡΑΕ: Προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΠΕ για τις 10 Δεκεμβρίου 2018

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για τους διαγωνισμούς του Δεκεμβρίου και τις απόψεις που εξέφρασαν οι φορείς της αγοράς δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕ η προκήρυξη για τους επόμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) του 2018, χωρίς το ανώτατο όριο του 20% στο μέγεθος της ισχύος που μπορεί να κατοχυρώσει ένας επενδυτής, χωρίς αλλαγή στη δυνατότητα τρίλεπτων παρατάσεων και με αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για τα αιολικά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι παραμένει το όριο του 75%, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρατούμενη ισχύς προσαρμόζεται, προκειμένου να υπερβαίνει κατά 75% το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφασή της, προκηρύσσει τρεις (3) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις ακόλουθες κατηγορίες, ορίζοντας τις κάτωθι τιμές εκκίνησης:

  • Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV≤ 1 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 94MW) με τιμή εκκίνησης 81,71 €/MWh
  • Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 1MW< PPV≤ 20MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 100MW) με τιμή εκκίνησης 71,91 €/MWh
  • Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW< PWIND≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 229MW) με τιμή εκκίνησης 79,77 €/MWh

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας είναι η 10η Δεκεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 12 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι με το Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση.

Το ενδιαφέρον για το ύψος των τιμών που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό είναι μεγάλο, καθώς υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμού της ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2018 επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης.

Η MStR Law προσφέρει συστηματικά νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις κατά την υλοποίηση των επενδύσεών τους στον τομέα των ΑΠΕ, σε όλο το φάσμα της αδειοδότησης, της κατασκευής και της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών που εισήγαγε ο Ν. 4414/2016.