Entries by mstadmin33

ΥΠΕΝ: Ο νέος κύκλος ένταξης έργων ΑΠΕ σε καθεστώς στήριξης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών

Με την υπ’αριθ. 123726/5096/2021 (ΦΕΚ Β, αρ. 6250/27-12-2021) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ελήφθη κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 66 του ν. 4843/2021 και ισχύει, καθορίζονται για την επόμενη τετραετία οι τεχνολογίες ή και κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από […]

Αναστολή του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα: δυνατότητα παράτασης μέχρι τουλάχιστον το 2025

Με βάση την Πρόταση Οδηγίας για τους συντελεστές Φ.Π.Α. του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, που υιοθετήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να παρατείνει το «πάγωμα» του ΦΠΑ στις παραδόσεις ακινήτων έως τουλάχιστον το 2025. Εναλλακτικά θα μπορεί να επιβάλλει τον μειωμένο συντελεστή και όχι τον ανώτατο που θα ισχύει τότε. […]

Μείωση του συντελεστή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αύξηση κεφαλαίου εταιρειών

Ο πρόσφατος νόμος 4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02-10-2021) περιέλαβε σημαντικά επείγοντα μέτρα για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας εν καιρώ πανδημίας, με σημαντικότερο τις γενναίες φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές. Συγκεκριμένα, εισάγεται νέα ρύθμιση όσον αφορά στη μείωση του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του νόμου 1676/1986, και ο συντελεστής του Φόρου Συγκέντρωσης […]

Νέος νόμος 4839/2021: Αύξηση του αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών

Γενναίες φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές περιλαμβάνονται στον πρόσφατο νόμο 4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02-10-2021), μεταξύ άλλων όσον αφορά στη φορολόγηση δωρεών και γονικών παροχών, στο πλαίσιο λήψης επειγόντων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας κατά την πανδημία. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το άρθρο 44 του νόμου 2961/2001, που προέβλεπε ως ανώτατο όριο αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών τις […]

Φορολογικά κίνητρα σε ξένους επενδυτές για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα και για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και της προσπάθειας για ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, ο Έλληνας νομοθέτης ανέλαβε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφενός αφορούν τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε φορολογούμενους κατοίκους αλλοδαπής που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και αφετέρου στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και […]

Τόκοι Υπερημερίας σε Παραγωγούς ΑΠΕ

Σε πρόσφατο δημοσίευμά της η εφημερίδα «Ναυτεμπορική» καθώς και σε άρθρο του ο κος Γεώργιος Αλεξάκης στον ιστότοπο www.energia.gr αναφέρονται σε πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία επιδικάζονται τελεσίδικα τόκοι υπερημερίας 38.000 ευρώ σε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την αγωγή του οποίου χειρίστηκε η εταιρεία μας.  

ΡΑΕ: Προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΠΕ στις 24 Μαΐου του 2021

Δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕ η προκήρυξη για τον επόμενο διαγωνισμό ΑΠΕ του 2021. Ειδικότερα, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β αρ. 5760/28.12.2020), προκηρύσσει νέα κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τις ακόλουθες κατηγορίες με μέγιστη δημοπρατούμενης ισχύος 350 MW: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης 20 MW. Αιολικές εγκαταστάσεις […]

Εναλλακτική φορολόγηση δικαιούχων συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Στις 29.7.2020 ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή ο νόμος 4714/2020 με σημαντικές αλλαγές σε φορολογικές διατάξεις. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου προστέθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ένα νέο άρθρο (5Β), με το οποίο συμπληρώθηκε το πλαίσιο εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία μεταφέρουν τη […]

Ελλάδα – Δυναμική Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας : Νέος Νόμος 4685/2020

Απλούστευση και σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών στην αδειοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φέρνει o νέος νόμος 4685/2020 για το περιβάλλον. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην Α΄ Φάση της Διαδικασίας Αδειοδότησης των έργων (αιολικών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών κλπ) ο νόμος καταργεί την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την αντικαθιστά με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, […]

Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών

Η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών αποτελεί μια πολύ σημαντική μορφή διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών. Ενώ μέχρι πρόσφατα οι διατάξεις των διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου (ΣΑΔΦ) αποτελούσαν την κύρια νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, σήμερα το τοπίο, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, έχει αλλάξει […]