Βράβευση MStR Law Firm

ΒΡΑΒΕΥΣΗ MStR Law Firm

To ka-business.gr στο πλαίσιο του 7ου πολυσυνεδρίου «Καινοτομία & Ανάπτυξη: Πράσινη Επιχειρηματικότητα», που διοργάνωσε στις 10 & 11 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο Porto Palace, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, του δήμου Θεσσαλονίκης και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, βράβευσε την εταιρεία «MStR Law Firm» για τη συμβολή της στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.

Συμμετοχή σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στις 16.10.2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της MStR στην

Εκδήλωση «Στρατηγικές και Τεχνολογίες για μια Βιώσιμη Ανακύκλωση και Διαχείριση των Απορριμμάτων» (Θεσσαλονίκη, 16.10.2014)

Η εταιρεία MStR συμμετέχει στην εκδήλωση με θέμα «Στρατηγικές και Τεχνολογίες για μια Βιώσιμη Ανακύκλωση και Διαχείριση των Απορριμμάτων», την οποία διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στις 16.10.2014, ημέρα Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο Nikopolis, ως χορηγός, καθώς και με κοινή εισήγηση των Νάσου Μιχελή, δικηγόρου, και Christian Gonsa, συμβούλου επιχειρήσεων, με τίτλο «Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τα απόβλητα – Δυνατότητες επιδοτήσεων βάσει του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)», η οποία θα γίνει εν μέρει στην ελληνική και εν μέρει στην γερμανική γλώσσα, με παράλληλη μετάφραση.

interjures 2014 Athen

Η δικηγορική εταιρεία MStR οργανώνει από 16.10 έως 19.10.2014 την ετήσια συνάντηση InterJures, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Civitel Αττίκ στο Μαρούσι. Η ένωση Inter Jures (www.interjures.de) αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο γερμανόφωνων δικηγόρων, φορολογικών συμβούλων και λογιστών, οι οποίοι εργάζονται για τους πελάτες τους, εκτός γερμανικών συνόρων, κυρίως στις χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετέχουν επισκέπτες από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελβετία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία. Η εκπρόσωπος της Germany Trade & Invest (GTAI) για την Ελλάδα και την Κύπρο, κα Μιχαέλα Μπαλί, στις 17.10 θα παρουσιάσει εισήγηση με τίτλο «Η Ελλάδα σήμερα».

Έκθεση για την αιολική ενέργεια Αμβούργο

Η δικηγορική εταιρεία MStR, θα συμμετέχει με εισήγηση με θέμα «Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα» σε εκδήλωση του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου στις 22.9.2014 στο Αμβούργο, σχετικά με το νομικό πλαίσιο των επενδύσεων στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επίσης, θα συμμετέχει στην επόμενη, 23.9-25.9.2014, αντιπροσωπεία στην βόρεια Γερμανία.

Ενημέρωση σχετικά με καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η δικηγορική μας εταιρεία, όπως έχει ανακοινώσει, στο πλαίσιο των νομικών ενεργειών κατά των διατάξεων του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85A’/7.4.2014), ανέλαβε, με την συνδρομή  εξειδικευμένου σε ζητήματα διεθνούς, ευρωπαϊκού και συγκριτικού δικαίου συνεργάτη της, την επεξεργασία κειμένου Καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι πραγματοποιήθηκε η κατάθεση εκτενούς και εμπεριστατωμένης Καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά της ελληνικής Κυβέρνησης και του Έλληνα νομοθέτη, για παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου, στο όνομα και για λογαριασμό των εντολέων μας παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β Σταθμούς, με αναλυτική παράθεση της οικονομικής ζημίας που έχουν υποστεί.

Για κάθε εξέλιξη επί της πορείας της καταγγελίας μας θα προβαίνουμε σε σχετικές ενημερώσεις.

Δημοσίευση στην ΕφημΔΔ – τ.2/2014

Δημοσιεύθηκε στο τ. 2/2014 (σελ.148 επ.) του νομικού περιοδικού ΕφημΔΔ, άρθρο του ειδικού συνεργάτη της εταιρείας μας, Δ.Ν. Μιχάλη Ιωαννίδη, με τίτλο «O θεσμός της χρηματοδοτικής στήριξης ως μέσο ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Προέλευση, Εξέλιξη και Κωδικοποίηση στον Κανονισμό 472/2013».

Εξέλιξη νομικών ενεργειών κατά των διατάξεων του Ν.4254/2014

ΥΠΟΜΝΗΣΗ

 

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Ν.4254/2014 οι παραγωγοί ΑΠΕ από Φ/Β σταθμούς υποχρεούνται σε παροχή έκπτωσης για το έτος 2013,καταληκτική, δε, ημερομηνία για την έκδοση και κατάθεση των Πιστωτικών Τιμολογίων τους προβλέπεται η 7η Ιουνίου 2014.

Η δικηγορική μας εταιρεία, που έχει επιμεληθεί την επίδοση εξώδικων δηλώσεων, για την επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων των εντολέων της, ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτότυπων Πιστωτικών Τιμολογίων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ, θα επιμεληθεί την επίδοση της τελευταίας ομάδας εξώδικων δηλώσεων την 5η Ιουνίου 2014, πριν ακολουθήσει η άσκηση αγωγών για την αποκατάσταση των ζημιών των παραγωγών.

Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί παρακαλούνται, όπως μεριμνήσουν άμεσα, αφενός, για την εμπρόθεσμη έκδοση των Πιστωτικών Τιμολογίων τους κι, αφετέρου, για την χορήγηση προς εμάς των πρωτότυπων Πιστωτικών Τιμολογίων και όλων των απαραίτητων, για τη σύνταξη των εξώδικων δηλώσεων, στοιχείων το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014.

Ενημέρωση

ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4254/2014

Ολοκληρώθηκε, στις 30.4.2014, η 1η αποστολή των εξώδικων δηλώσεων των παραγωγών προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους, καθώς και η υποβολή των πιστωτικών τιμολογίων τους σύμφωνα με το Ν. 4254/2014.

 

Η δικηγορική μας εταιρεία μας βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επεξεργασίας της 2ης αποστολής των εξωδίκων δηλώσεων, και της υποβολής των αντίστοιχων πιστωτικών τιμολογίων, η οποία εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Για το λόγο αυτό, η χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 8 Μαϊου 2014.

 

Θα θέλαμε, τέλος, να σας ενημερώσουμε, ότι εξειδικευμένος στο ευρωπαϊκό δίκαιο συνεργάτης της εταιρείας μας έχει ήδη αναλάβει και επεξεργάζεται το κείμενο της καταγγελίας προς την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο όνομα και για λογαριασμό των εντολέων μας.

N. 4254/2014: Ο νόμος για το New Deal

Ο ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέτρα για το New Deal, δημοσιεύθηκε στις 7/4/2014, με αρ. ΦΕΚ 85/A/07.04.2014. Οι διατάξεις για το New Deal βρίσκονται στην παράγραφο ΙΓ, σελ. 1436. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό νόμο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, www.et.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕ ΤΟΥ Ν. «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» – ΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με την ψήφιση από τη Βουλή των διατάξεων της Παραγράφου ΙΓ’ του Άρθρου Πρώτου του πολυνομοσχεδίου «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο Πλαίσιο Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», με τις οποίες επιδιώκεται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Νόμου, να καταστεί βιώσιμος ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 μέχρι το 2020 και να μηδενιστεί το έλλειμμά του έως το τέλος του 2014, επέρχονται σοβαρές αλλαγές στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, παρεμβαίνουν και τροποποιούν όρους των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ως προς την εφεξής τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως να υφίστανται ανάλογες ρυθμίσεις αναφορικά με τις συμβατικές σχέσεις των παραγωγών με τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης επιβάλλουν αναδρομική  υποχρεωτική παροχή έκπτωσης στην τιμολόγηση των παραγωγών για το έτος 2013, με άμεση έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Οι εν λόγω ρυθμίσεις δημιουργούν ζητήματα προδήλου αντισυνταγματικότητας και αντίθεσής τους σε βασικές διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Δικηγορική Εταιρεία «Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ», με τα εξειδικευμένα στελέχη της και με 20ετή εμπειρία στο δίκαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το διοικητικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει ήδη αναλάβει για λογαριασμό συνδέσμων, μεμονωμένων παραγωγών, Ελλήνων και ξένων επενδυτών, την αξιολόγηση και προσβολή των εν λόγω ρυθμίσεων ενώπιον τόσο των εθνικών, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, όσο και των ευρωπαϊκών οργάνων και δικαστηρίων, με έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου forum και της κατάλληλης σε κάθε περίπτωση νομικής βάσης, για την επιτυχή έκβαση των ασκούμενων ενδίκων βοηθημάτων των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ, των οποίων τα έργα τίθενται σε διακινδύνευση με τις νέες ρυθμίσεις.