«Παρηγορητική – Ανακουφιστική ιατρική και φροντίδα σε ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες και χρόνιους ασθενείς τελικού σταδίου». Άρθρο της συνεργάτιδος της MStR Law, Ναυσικάς Τζαναβάρη.

            

Το νομικό περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη δημοσίευσε το άρθρο της συνεργάτιδός μας, Ναυσικάς Τζαναβάρη, ΜΔΕ Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, με θέμα: «Παρηγορητική – Ανακουφιστική ιατρική και φροντίδα σε ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες και χρόνιους ασθενείς τελικού σταδίου».

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρο το άρθρο, που δημοσιεύτηκε στο 220ο τεύχος (Ιούλιος 2018) της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Νέος φορολογικός έλεγχος ΦΠΑ μετά την ακύρωση αρχικού ελέγχου και ζητήματα παραγραφής – Απόφαση ΔΕφΑθ 784/2018

Το φορολογικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους τομείς στον οποίο η εταιρεία μας δραστηριοποιείται έντονα εδώ και πολλά χρόνια, παρέχοντας συμβουλές σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τη φορολογική τους συμμόρφωση και την καθημερινή λειτουργία τους συνεργαζόμενη με φορολογικούς συμβούλους, αλλά και σε επίπεδο δικαστικό εκπροσωπώντας εταιρείες και ιδιώτες ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των διοικητικών δικαστηρίων.

Στο παρακάτω link, μπορείτε να δείτε την πρόσφατη δημοσίευση στον ιστότοπο taxheaven σχετικά με υπόθεση φορολογικού ελέγχου που χειρίστηκε δικαστικά η εταιρεία μας.

3o Θερινό Συμπόσιο ΜStR Law (με φωτογραφία)

Με επιτυχία έλαβε χώρα στις 12.07.2018 στο φιλόξενο χώρο του εστιατορίου «Βασίλαινας» το 3ο  θερινό συμπόσιο της δικηγορικής εταιρείας ΜStR Law.

Aντικείμενο της παραγωγικής συζήτησης μεταξύ των partners και των συνεργατών μας ήταν οι νέες προοπτικές της δικηγορικής μας εταιρείας στον τομέα των ξένων επενδύσεων, των ακινήτων υπό το πρίσμα του θεσμού του κτηματολογίου, των εξαγορών εταιρειών, της φορολογίας, των συμβάσεων, της Golden Visa, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των αλλαγών στη δικηγορική καθημερινότητα με την εισαγωγή του GDPR.

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας και τους καλεσμένους μας για τις παρεμβάσεις τους ώστε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, πιο αποδοτικοί και δημιουργικοί, μέσα από την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της εταιρείας μας.

Ημερίδα με θέμα «Η Βιοενέργεια στον Αγροτικό και Τουριστικό Τομέα της Ελλάδας» (με φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2018 η ημερίδα με θέμα «Η Βιοενέργεια στον Αγροτικό και Τουριστικό Τομέα της Ελλάδας» που διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια σχετικής πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, με τη συμμετοχή της MStR Law, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκειά της ημερίδας αυτής οι συνεργάτες δικηγόροι της εταιρείας μας, Εύα Κέκη και Σοφία Δεληγιάννη, παρουσίασαν τα βασικά σημεία του νομικού πλαισίου που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες βιομάζας/βιοαερίου στην Ελλάδα, αναφερόμενες ειδικότερα στα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, την τιμολόγησή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη θεσμοθέτηση του ν. 4414/2016, καθώς και σε περαιτέρω ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία των ανωτέρω σταθμών.

Ευελπιστούμε οι δημιουργικές επαφές και οι γόνιμες συζητήσεις μεταξύ των γερμανικών και των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην ημερίδα να αποτελέσουν εφαλτήριο για μελλοντικές εμπορικές συνεργασίες στον τομέα της βιοενέργειας στην Ελλάδα, στις οποίες η εταιρεία μας, λόγω της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσής της, θα προσφέρει νομική υποστήριξη.

 

Η βιοενέργεια στον αγροτικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας

Η δικηγορική εταιρεία MStR Law σας καλεί στην ημερίδα με θέμα «Η βιοενέργεια στον αγροτικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας», την οποία διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα πλαίσια σχετικής πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2018, με ώρα έναρξης 9:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη. Η MStR Law θα συμμετάσχει στην ημερίδα με εισήγηση των συνεργατών της, Εύας Κέκη και Σοφίας Δεληγιάννη, σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο στην Ελλάδα.

Νέος Νόμος 4541/2018 – Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Ε.Π.Ε.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4541/2018 για την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. Με το Κεφάλαιο Α’ του νέου νόμου τροποποιούνται-συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955 αναφορικά µε τη λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Μεταξύ άλλων, επέρχονται μεταβολές-προσθήκες στα ακόλουθα σημεία:

– Ορίζεται ότι η ονοµαστική αξία των εταιρικών µεριδίων µιας Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) ευρώ.

– Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού (αρ. 9 Ν. 4441/2016 και υπ’ αρ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης), αντί αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήµερα.

– Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νοµική προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εναρµονίζεται το καθεστώς δηµοσιότητας των Ε.Π.Ε. µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005

– Εναρμονίζεται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους υφιστάµενους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.

– Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε., προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύµβασης.

– Αίρεται ο περιορισµός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του µοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης αποκλειστικά από συµβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

– Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης μιας Ε.Π.Ε. και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

– Καταργούνται τα άρθρα 8α, 35, 56 και 61, καθώς και οι παρ. 1 του αρ. 9, παρ. 2 του αρ. 18, παρ. 3 του αρ. 41, παρ. 6 του αρ. 43α και παρ. 3 και 4 του αρ. 47 του Ν. 3190/1955.

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο και την MStR Law για τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (με φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά, στις 17.5.2018, η εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο και τη δικηγορική μας εταιρεία, MStR Law, για το νέο νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαννίδης, Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητήριου, ο Νικόλαος Γιαννίδης, μέλος της Διοίκησης του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, ο Nάσος Μιχελής, Δικηγόρος, LLM Mονάχου, Διαχειριστής και εταίρος της MStR Law, η Τάνια Κυριάκου, Δικηγόρος, PhD Εδιμβούργου, συνεργάτης της MStR Law, η Ξανθή Κούρτη, Δικηγόρος LLM Αθηνών, συνεργάτης της MStR Law, και ο Στέλιος Βογιατζής,  Director της Mazars Greece.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση:

 

Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο της Export Initiative Energy (12 έως 14.03.2018)

Η επιχειρηματική αποστολή της Τεχνολογίας Αποθήκευσης Ενέργειας για την Ενσωμάτωση στο Δίκτυο ΑΠΕ (Energiespeichertechnologien und Netzintegration Erneuerbarer Energien) του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε στη περιοχή της Φρανκφούρτης επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν  τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τεχνολογίες αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας και είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα σχετικά με τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους.

Η αποστολή επισκέφθηκε το Active Plus House στη Φρανκφούρτη, τις εταιρείες juwi AG, IRIS Energy καθώς και το House of Clean Energy. Στο συνεδριακό κέντρο του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, τα μέλη της αντιπροσωπείας παρακολούθησαν διαλέξεις από τον Dr. Ing. Ing. Dipl.-Ing. Matthias Puchta, Επικεφαλής του Τμήματος Αποθήκευσης Ενέργειας στο Ινστιτούτο Fraunhofer για την ενεργειακή οικονομία και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, για την ενσωμάτωση στο δίκτυο και τον ευέλικτη ενεργειακή προμήθεια, καθώς και από τον Μichail Difliff, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αiοlis GmbH και τον Kirein Frank, Διευθύνοντα σύμβουλο CEB Ενέργειας, για την υποθαλάσσια αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για τα μη συνδεδεμένα νησιά.

Επιπλέον, έγινε παρουσιάση των εταιρειών Autarsys GmbH, Concept Green GmbH, Easy Smart Grid GmbH, Enercon GmbH και Adaptive Balancing Power GmbH. Στην έκθεση «International Renewable Energy Storage» στο Ντίσελντορφ, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Οργανισμό Αποθήκευσης Ενέργειας, το stand για την ενεργειακή εξαγωγή του  γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, καθώς και stands επιμέρους εταιρειών και είχε την ευκαιρία να μελετήσει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

H αποθήκευση ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα όσον αφορά τα νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα, και χρειάζεται να τροφοδοτούνται όλο και περισσότερο με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, έτσι ώστε η ηλεκτρική παραγωγή με μηχανές με καύσιμο ντίζελ να περιοριστεί και το καταναλωτικό κοινό να ανακουφιστεί μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αποθήκευσης και των υβριδικών συστημάτων αναμένεται να επιτευχθεί επίσης με την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας είναι η αλλαγή της ενεργειακής νομοθεσίας, η οποία σήμερα δεν προβλέπει διατάξεις σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας.

Η σπουδαιότητα του θέματος έγινε σαφής  και από το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αντιπροσωπεία (16 εκπρόσωποι ενεργειακών εταιρειών και πανεπιστημίων). Η αντιπροσωπεία ήταν οργανωμένη εξαιρετικά από το ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενο από τον Γιώργο Θεοδωράκη και τον Matthias Hoffmann και από την eclareon GmbH, εκπροσωπούμενη από τον Paul  Rydzek. Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές και τις φιλόξενες εταιρίες. Η MstR εκπροσωπήθηκε στην αντιπροσωπεία από τον Dirk Reinhardt (Partner). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εύα Κέκη  και τον Dirk Reinhardt.


Δεξίωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Ηilton (με φωτογραφίες)

H MStR Law είχε τη χαρά και την τιμή, και φέτος, να είναι χορηγός στη πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια με το Επιμελητήριο,προωθώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καρποφόρες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων.