Ημερίδα με θέμα «Η Βιοενέργεια στον Αγροτικό και Τουριστικό Τομέα της Ελλάδας» (με φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2018 η ημερίδα με θέμα «Η Βιοενέργεια στον Αγροτικό και Τουριστικό Τομέα της Ελλάδας» που διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια σχετικής πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, με τη συμμετοχή της MStR Law, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκειά της ημερίδας αυτής οι συνεργάτες δικηγόροι της εταιρείας μας, Εύα Κέκη και Σοφία Δεληγιάννη, παρουσίασαν τα βασικά σημεία του νομικού πλαισίου που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες βιομάζας/βιοαερίου στην Ελλάδα, αναφερόμενες ειδικότερα στα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, την τιμολόγησή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη θεσμοθέτηση του ν. 4414/2016, καθώς και σε περαιτέρω ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία των ανωτέρω σταθμών.

Ευελπιστούμε οι δημιουργικές επαφές και οι γόνιμες συζητήσεις μεταξύ των γερμανικών και των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην ημερίδα να αποτελέσουν εφαλτήριο για μελλοντικές εμπορικές συνεργασίες στον τομέα της βιοενέργειας στην Ελλάδα, στις οποίες η εταιρεία μας, λόγω της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσής της, θα προσφέρει νομική υποστήριξη.

 

Η βιοενέργεια στον αγροτικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας

Η δικηγορική εταιρεία MStR Law σας καλεί στην ημερίδα με θέμα «Η βιοενέργεια στον αγροτικό και τουριστικό τομέα της Ελλάδας», την οποία διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα πλαίσια σχετικής πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2018, με ώρα έναρξης 9:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη. Η MStR Law θα συμμετάσχει στην ημερίδα με εισήγηση των συνεργατών της, Εύας Κέκη και Σοφίας Δεληγιάννη, σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιοαέριο στην Ελλάδα.

Νέος Νόμος 4541/2018 – Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Ε.Π.Ε.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4541/2018 για την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. Με το Κεφάλαιο Α’ του νέου νόμου τροποποιούνται-συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955 αναφορικά µε τη λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Μεταξύ άλλων, επέρχονται μεταβολές-προσθήκες στα ακόλουθα σημεία:

– Ορίζεται ότι η ονοµαστική αξία των εταιρικών µεριδίων µιας Ε.Π.Ε. δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) ευρώ.

– Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και µε τη χρήση πρότυπου καταστατικού (αρ. 9 Ν. 4441/2016 και υπ’ αρ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης), αντί αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που ισχύει σήµερα.

– Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νοµική προσωπικότητα µόνο µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εναρµονίζεται το καθεστώς δηµοσιότητας των Ε.Π.Ε. µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005

– Εναρμονίζεται το πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους υφιστάµενους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.

– Επανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων Ε.Π.Ε., προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της σχετικής εταιρικής σύµβασης.

– Αίρεται ο περιορισµός προσυπογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του µοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης αποκλειστικά από συµβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

– Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης μιας Ε.Π.Ε. και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής της.

– Καταργούνται τα άρθρα 8α, 35, 56 και 61, καθώς και οι παρ. 1 του αρ. 9, παρ. 2 του αρ. 18, παρ. 3 του αρ. 41, παρ. 6 του αρ. 43α και παρ. 3 και 4 του αρ. 47 του Ν. 3190/1955.

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης από το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο και την MStR Law για τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (με φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά, στις 17.5.2018, η εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο και τη δικηγορική μας εταιρεία, MStR Law, για το νέο νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαννίδης, Πρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητήριου, ο Νικόλαος Γιαννίδης, μέλος της Διοίκησης του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, ο Nάσος Μιχελής, Δικηγόρος, LLM Mονάχου, Διαχειριστής και εταίρος της MStR Law, η Τάνια Κυριάκου, Δικηγόρος, PhD Εδιμβούργου, συνεργάτης της MStR Law, η Ξανθή Κούρτη, Δικηγόρος LLM Αθηνών, συνεργάτης της MStR Law, και ο Στέλιος Βογιατζής,  Director της Mazars Greece.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση:

 

Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο της Export Initiative Energy (12 έως 14.03.2018)

Η επιχειρηματική αποστολή της Τεχνολογίας Αποθήκευσης Ενέργειας για την Ενσωμάτωση στο Δίκτυο ΑΠΕ (Energiespeichertechnologien und Netzintegration Erneuerbarer Energien) του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε στη περιοχή της Φρανκφούρτης επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν  τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τεχνολογίες αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας και είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα σχετικά με τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους.

Η αποστολή επισκέφθηκε το Active Plus House στη Φρανκφούρτη, τις εταιρείες juwi AG, IRIS Energy καθώς και το House of Clean Energy. Στο συνεδριακό κέντρο του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, τα μέλη της αντιπροσωπείας παρακολούθησαν διαλέξεις από τον Dr. Ing. Ing. Dipl.-Ing. Matthias Puchta, Επικεφαλής του Τμήματος Αποθήκευσης Ενέργειας στο Ινστιτούτο Fraunhofer για την ενεργειακή οικονομία και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, για την ενσωμάτωση στο δίκτυο και τον ευέλικτη ενεργειακή προμήθεια, καθώς και από τον Μichail Difliff, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αiοlis GmbH και τον Kirein Frank, Διευθύνοντα σύμβουλο CEB Ενέργειας, για την υποθαλάσσια αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για τα μη συνδεδεμένα νησιά.

Επιπλέον, έγινε παρουσιάση των εταιρειών Autarsys GmbH, Concept Green GmbH, Easy Smart Grid GmbH, Enercon GmbH και Adaptive Balancing Power GmbH. Στην έκθεση «International Renewable Energy Storage» στο Ντίσελντορφ, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Οργανισμό Αποθήκευσης Ενέργειας, το stand για την ενεργειακή εξαγωγή του  γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, καθώς και stands επιμέρους εταιρειών και είχε την ευκαιρία να μελετήσει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

H αποθήκευση ενέργειας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα όσον αφορά τα νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα, και χρειάζεται να τροφοδοτούνται όλο και περισσότερο με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, έτσι ώστε η ηλεκτρική παραγωγή με μηχανές με καύσιμο ντίζελ να περιοριστεί και το καταναλωτικό κοινό να ανακουφιστεί μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών αποθήκευσης και των υβριδικών συστημάτων αναμένεται να επιτευχθεί επίσης με την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας είναι η αλλαγή της ενεργειακής νομοθεσίας, η οποία σήμερα δεν προβλέπει διατάξεις σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας.

Η σπουδαιότητα του θέματος έγινε σαφής  και από το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αντιπροσωπεία (16 εκπρόσωποι ενεργειακών εταιρειών και πανεπιστημίων). Η αντιπροσωπεία ήταν οργανωμένη εξαιρετικά από το ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενο από τον Γιώργο Θεοδωράκη και τον Matthias Hoffmann και από την eclareon GmbH, εκπροσωπούμενη από τον Paul  Rydzek. Ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές και τις φιλόξενες εταιρίες. Η MstR εκπροσωπήθηκε στην αντιπροσωπεία από τον Dirk Reinhardt (Partner). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εύα Κέκη  και τον Dirk Reinhardt.


Δεξίωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Ηilton (με φωτογραφίες)

H MStR Law είχε τη χαρά και την τιμή, και φέτος, να είναι χορηγός στη πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια με το Επιμελητήριο,προωθώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καρποφόρες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων.

Η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή. Τι αλλάζει από το 2018.

Ο Έλληνας νομοθέτης, κινούμενος προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού του συστήματος της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, κατήργησε, από 01.01.2014 και εφεξής (βλ. άρθρο 26 παρ. 11 Ν.4223/2013), μια σειρά αμάχητων τεκμηρίων περί διατήρησης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε περίπτωση μη υποβολής ή μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την φορολόγηση του φυσικού προσώπου μόνο για το προκύπτον στην Ελλάδα εισόδημά του, καθώς και σε περίπτωση μεταφοράς της κατοικίας του σε μη συνεργάσιμο κράτος ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του νέου έτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επανακαθόρισε με απόφασή της (ΠΟΛ.1201/2017, ΦΕΚ Β’ 4441/15-12-2017) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα φυσικά πρόσωπα, που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν για τα έτη 2016 και επόμενα τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή και υποβάλλουν προς τούτο αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας εντός του 2017 και επόμενα.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Πιο αναλυτικά, το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει στη φορολογική αρχή το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7
 • Έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής για ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα
 • Σχετικά δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή (τα εν λόγω δικαιολογητικά μπορούν βέβαια να υποβληθούν και σε μεταγενέστερο στάδιο).

Το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του Σεπτεμβρίου, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να προσκομίσει στη φορολογική αρχή:

 • Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους ή
 • Δίγλωσση αίτηση εφαρμογής της ΣΑΔΦ, στην οποία είναι ενσωματωμένο και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, εάν το φυσικό πρόσωπο έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦ ή
 • Αντίγραφο εκκαθάρισης της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στο άλλο κράτος (μόνο σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή) ή
 • Ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του φυσικού προσώπου στο άλλο κράτος.

Η ρύθμιση της περίπτωσης όπου ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

Ειδική πρόβλεψη για την περίπτωση, η οποία πρόσφατα απασχόλησε και την ελληνική νομολογία, όπου μόνο ο ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας, ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, εμπεριέχει η ανωτέρω απόφαση της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση, πέραν της βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και αθροιστικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτούμενος τη μεταβολή πράγματι βρίσκεται εκτός Ελλάδος και έχει οργανώσει τη ζωή του στην αλλοδαπή κατά τρόπο μόνιμο ή διαρκή:

 • στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης,
 • στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή,
 • στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και
 • στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής ασφάλισης).

Apostille

Για τη γνησιότητα των δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους, απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦ, καθώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦ που έχουν συναφθεί με τη χώρα μας.

Άλλα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν:

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου σε άλλο κράτος και από τα οποία θα μπορούσε να προκύπτει η ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασης του φυσικού προσώπου στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, είναι εναλλακτικά και ενδεικτικά:

 • έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, περί έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή,

καθώς επίσης και

 • Πιστοποιητικό από δημόσια αρχή (π.χ. Δήμο) που να βεβαιώνει τον τόπο οικογενειακής εστίας του φυσικού προσώπου
 • Σύμβαση μίσθωσης κατοικίας / τίτλος ιδιοκτησίας κατοικίας στο εξωτερικό
 • Βεβαίωση εργοδότη για απασχόληση στην αλλοδαπή
 • Βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε σχολεία στην αλλοδαπή
 • Βεβαίωση παύσης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
 • Βεβαίωση διαγραφής από επαγγελματικούς συλλόγους στην Ελλάδα
 • Βεβαίωση μη συμμετοχής στη διοίκηση εταιρείας στην Ελλάδα.

Έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση

Η φορολογική αρχή υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά αυτά δεν κριθούν πλήρη και επαρκή, με αποτέλεσμα να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (άρθρο 4 Ν.4172/2013), ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς, χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.

Συνεπώς, η Διοίκηση διατηρεί την εξουσία να ελέγξει τους όρους συνδρομής της φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 Ν.4172/2013) και μπορεί να απορρίψει τη σχετική αίτηση, αν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να απολέσει κάποιος την ιδιότητα του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση που η αίτηση του φορολογούμενου απορριφθεί, αλλά αυτός εν τω μεταξύ προσκομίσει βεβαίωση από την αλλοδαπή φορολογική αρχή με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει ΣΑΔΦ, τότε τίθεται θέμα διπλής κατοικίας και είναι υποχρεωμένη η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών να έρθει σε επαφή με την αλλοδαπή φορολογική αρχή για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς .

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του φορολογούμενου, παρέχεται στον τελευταίο η δυνατότητα να αμφισβητήσει την πράξη της φορολογικής αρχής μέσω της διαδικασίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας).

Σε περίπτωση που φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και εφόσον αυτά κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση τότε αυτός θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίωση μεταβολής κοινοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στον φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα καθίσταται ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού μόνο εφόσον αποκτά στην Ελλάδα εισόδημα.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0-Μ1−Μ7) και προσκομίσουν, εκπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά αυτά δεν κριθούν πλήρη και επαρκή, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς, χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0-Μ1−Μ7) και δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.

Γιατί τελικά κάποιος θέλει να μεταφέρει την φορολογική κατοικία του από την Ελλάδα στο εξωτερικό;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος, εφόσον κάποιος χαρακτηριστεί από τη φορολογική αρχή κάτοικος Ελλάδας, θα υποβληθεί σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του, ήτοι τόσο για τα εισοδήματά του από πηγές που βρίσκονται στην Ελλάδα όσο και για τα εισοδήματά του από πηγές που βρίσκονται στην αλλοδαπή. Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Αντίθετα, τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, που δεν διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούν στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτούν από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Σε αντίθεση λοιπόν με τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω υπόκειται στην απεριόριστη φορολογία του εισοδήματός τους, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υπέχουν περιορισμένη φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει μόνο τα εισοδήματα που πραγματοποιούν στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες αποχαιρετούν τις δωρεάν πλαστικές σακούλες

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε την ευρωπαϊκή οδηγία του 2015 (2015/720/ΕΕ) και οι καταναλωτές οφείλουν να πληρώνουν 0,04€ για κάθε πλαστική σακούλα. Μέχρι το 2019 η χρέωση θα φτάσει τα 0,09€ ανά σακούλα ενώ, υπολογίζεται ότι το 2015 κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 40 πλαστικές σακούλες ανά έτος.

Έγκριση ανταγωνιστικών δημοπρασιών για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το από 4-1-2018 Δελτίο Τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ελληνικός μηχανισμός ανταγωνιστικών δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και τη Συμπαραγωγή (Ν.4414/2016), είναι σύμφωνος με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ιδίως με τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Ο μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό.

Επίσης, όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου «το 2018 η Ελλάδα θα διοργανώσει χωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας προκειμένου να προσδιορίσει τις εμπορικές προοπτικές τους. Από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. Η κρατική στήριξη για άλλες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποτελέσει αντικείμενο δημοπρασιών όταν ωριμάσουν οι εν λόγω τεχνολογίες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Με βάση το Ν.4414/2016, μέχρι σήμερα, έχει διεξαχθεί μόνο μία «πιλοτική» δημοπρασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, την οποία η εταιρεία μας παρακολούθησε ενεργά. Κατόπιν και της παραπάνω θετικής εξέλιξης, αναμένεται η προκήρυξη νέων δημοπρασιών εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.