N. 4254/2014: Ο νόμος για το New Deal

Ο ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται τα μέτρα για το New Deal, δημοσιεύθηκε στις 7/4/2014, με αρ. ΦΕΚ 85/A/07.04.2014. Οι διατάξεις για το New Deal βρίσκονται στην παράγραφο ΙΓ, σελ. 1436. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό νόμο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, www.et.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕ ΤΟΥ Ν. «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» – ΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με την ψήφιση από τη Βουλή των διατάξεων της Παραγράφου ΙΓ’ του Άρθρου Πρώτου του πολυνομοσχεδίου «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο Πλαίσιο Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», με τις οποίες επιδιώκεται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Νόμου, να καταστεί βιώσιμος ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 μέχρι το 2020 και να μηδενιστεί το έλλειμμά του έως το τέλος του 2014, επέρχονται σοβαρές αλλαγές στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, παρεμβαίνουν και τροποποιούν όρους των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ως προς την εφεξής τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όμως να υφίστανται ανάλογες ρυθμίσεις αναφορικά με τις συμβατικές σχέσεις των παραγωγών με τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης επιβάλλουν αναδρομική  υποχρεωτική παροχή έκπτωσης στην τιμολόγηση των παραγωγών για το έτος 2013, με άμεση έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. Οι εν λόγω ρυθμίσεις δημιουργούν ζητήματα προδήλου αντισυνταγματικότητας και αντίθεσής τους σε βασικές διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Δικηγορική Εταιρεία «Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ», με τα εξειδικευμένα στελέχη της και με 20ετή εμπειρία στο δίκαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το διοικητικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει ήδη αναλάβει για λογαριασμό συνδέσμων, μεμονωμένων παραγωγών, Ελλήνων και ξένων επενδυτών, την αξιολόγηση και προσβολή των εν λόγω ρυθμίσεων ενώπιον τόσο των εθνικών, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, όσο και των ευρωπαϊκών οργάνων και δικαστηρίων, με έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου forum και της κατάλληλης σε κάθε περίπτωση νομικής βάσης, για την επιτυχή έκβαση των ασκούμενων ενδίκων βοηθημάτων των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ, των οποίων τα έργα τίθενται σε διακινδύνευση με τις νέες ρυθμίσεις.

NEW DEAL: Οι αλλαγές για τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Στο συνημμένο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις βασικές αλλαγές που επέφερε ο νόμος για το New Deal σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

NewDeal_PASSED-el

NewDeal_PASSED-en

Ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για το New Deal

Το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις διατάξεις του New Deal ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 30 Μαρτίου. Θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το κείμενο του ψηφισμένου νομοσχεδίου μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.parliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/m-oikplai-pap.pdf

Σχέδιο νόμου για το New Deal: Τιμολόγηση ενέργειας για φ/β σταθμούς

Στο συνημμένο πίνακα μπορείτε να δείτε την τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν. 2773/1999.

Feed-in tariffs – New Deal bill

NewDeal-ΦΒ_Τιμολόγηση

Το σχέδιο νόμου για το New Deal

Το ΥΠΕΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου με τις ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999. Μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου στον παρακάτω σύνδεσμο.

NewDeal_GR

NewDeal_EN

NEWSLETTER – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι πρόσφατοι νόμοι 4203/2013 και 4223/2013 σε θέματα ΑΠΕ καθώς και τις διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται παράταση της αναστολής αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών σταθμών έως το τέλος του 2014.

Newsletter_en

Newsletter_el

Newsletter_de

Έκδοση του Νομικού Επενδυτικού Οδηγού «Greek Law Digest» στα Κινεζικά

O Νομικός Επενδυτικός Οδηγός για την Ελλάδα – “Greek Law Digest“ – που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2012, από τη Νομική Βιβλιοθήκη, στον οποίο η εταιρεία μας συμμετείχε με άρθρο σχετικά με την μεταβίβαση και χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ, μεταφράστηκε και κυκλοφορεί στα κινεζικά.

Συμμετοχή της εταιρείας μας στο βιβλίο «Εγχειρίδιο Διεθνούς Ευθύνης Παραγωγού» της εταιρείας Roedl and Partner

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεργασίας της με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία «Roedl and Partner», συμμετέχει με άρθρο του κου Reinhardt, στο βιβλίο της με τίτλο «Εγχειρίδιο Διεθνούς Ευθύνης Παραγωγού», για το κεφάλαιο που αφορά τη χώρα μας.

Πρωτοβουλία Οικονομικής Ενίσχυσης του παιδικού σταθμού «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Η δικηγορική εταιρεία MStR Law Firm ανέλαβε και φέτος την πρωτοβουλία στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης του παιδικού σταθμού «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (www.oifiloitoupediou.gr) για την κάλυψη βασικών αναγκών του σταθμού.