Άρθρα

ΡΑΕ: Προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΠΕ για τις 10 Δεκεμβρίου 2018

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για τους διαγωνισμούς του Δεκεμβρίου και τις απόψεις που εξέφρασαν οι φορείς της αγοράς δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕ η προκήρυξη για τους επόμενους διαγωνισμούς ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) του 2018, χωρίς το ανώτατο όριο του 20% στο μέγεθος της ισχύος που μπορεί να κατοχυρώσει ένας επενδυτής, χωρίς αλλαγή στη δυνατότητα τρίλεπτων παρατάσεων και με αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για τα αιολικά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι παραμένει το όριο του 75%, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρατούμενη ισχύς προσαρμόζεται, προκειμένου να υπερβαίνει κατά 75% το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφασή της, προκηρύσσει τρεις (3) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις ακόλουθες κατηγορίες, ορίζοντας τις κάτωθι τιμές εκκίνησης:

  • Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV≤ 1 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 94MW) με τιμή εκκίνησης 81,71 €/MWh
  • Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 1MW< PPV≤ 20MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 100MW) με τιμή εκκίνησης 71,91 €/MWh
  • Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW< PWIND≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 229MW) με τιμή εκκίνησης 79,77 €/MWh

Η ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας είναι η 10η Δεκεμβρίου, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 12 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι με το Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση.

Το ενδιαφέρον για το ύψος των τιμών που θα προκύψουν από τον εν λόγω διαγωνισμό είναι μεγάλο, καθώς υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμού της ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2018 επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης.

Η MStR Law προσφέρει συστηματικά νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις κατά την υλοποίηση των επενδύσεών τους στον τομέα των ΑΠΕ, σε όλο το φάσμα της αδειοδότησης, της κατασκευής και της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών που εισήγαγε ο Ν. 4414/2016.

Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στον Τομέα του Τουρισμού, Συμμετοχή σε αποστολή στο Βερολίνο

Η δικηγορική εταιρεία MStR Law θα συμμετάσχει στην Επιχειρηματική Αποστολή στη Γερμανία που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ στον τομέα του Τουρισμού», που θα λάβει χώρα στο Βερολίνο στις 20.11.2017-23.11.2017. Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και πρότυπες εγκαταστάσεις στον χώρο της βιώσιμης ενέργειας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και την επίτευξη μελλοντικών ελληνογερμανικών συνεργασιών στον συγκεκριμένο κλάδο. Η MStR Law παρέχοντας σταθερά νομικές υπηρεσίες και με πολυετή εμπειρία στον τομέα των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές πρωτοβουλίες.

Για περισσότερα επισκεφτείτε το σχετικό σύνδεσμο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εδώ.

Νομικό σχόλιο επί της απόφασης 3278/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τις συμβάσεις των Φ/Β με τον ΛΑΓΗΕ

Ο εταίρος και διαχειριστής, Νάσος Μιχελής, σχολιάζει στο νομικό περιοδικό «Ενέργεια και Δίκαιο», εκδ. Σάκκουλα, τ. 25, Β΄ εξ./2016, την απόφαση  3278/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σχετικά με τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στο πλαίσιο διαφοράς από σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ ανεξάρτητου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.)  Η μη σωρευτική συνδρομή συγκεκριμένων νομικών προϋποθέσεων επιτάσσει τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως ιδιωτικού δικαίου και την εκδίκαση από τα πολιτικά δικαστήρια των διαφορών που προκύπτουν από αυτή. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το σχόλιο εδώ.