Επιχειρηματική αποστολή για τη Βιομάζα και Βιοαέριο

Η MStR Law συμμετείχε στην επιχειρηματική αποστολή για τη Βιομάζα και το Βιοαέριο, η οποία κατά το χρονικό διάστημα 30.5-2.6.2016 επισκέφθηκε την περιοχή της Νυρεμβέργης. Επρόκειτο για τη συνέχεια του συνεδρίου “Waste to Energy”, που έλαβε χώρα επιτυχώς στη Θεσσαλονίκη στις 29.9.2015 με τη συμμετοχή γερμανικών επιχειρήσεων και στο οποίο συνέδριο η MStR Law συμμετείχε με παρουσίαση σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Βιοενέργειας. Το ταξίδι της επιχειρηματικής αποστολής στη Νυρεμβέργη διηύθυνε ο Γιώργος Θεοδωράκης από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες για την υποστήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ την οργάνωση της διαμονής εκεί ανέλαβε η συμβουλευτική εταιρεία “eclareon” υπό τη διεύθυνση της κας Lena Keller.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αφ’ ενός επισκέψεις σε εγκαταστάσεις Βιομάζας και Βιοαερίου στις περιοχές της Νυρεμβέργης και του Μονάχου και αφ’ ετέρου εξειδικευμένες παρουσιάσεις από εκπροσώπους εταιρειών/οργανισμών. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εκθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και για τις τάσεις της ενεργειακής πολιτικής στη Γερμανία. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στη διεθνή έκθεση για την τεχνολογία των λυμάτων (ΙFAT) στο Μόναχο, ενώ ακολούθησε και επίσκεψη στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, όπου το μέλος της αποστολής Χρήστος Ζαφείρης, ανώτατο στέλεχος για τη Βιομάζα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πραγματοποίησε μία εισήγηση για την εξέλιξη της χρήσης Βιομάζας και Βιοαερίου στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν τομέα πολλά υποσχόμενο στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προώθησης και αξιόλογο απόθεμα προς εκμετάλλευση από την γεωργία και τη διαχείριση αποβλήτων.

Η MStR Law υποστηρίζει επενδύσεις στον τομέα της Βιομάζας και του Βιοαερίου παρέχοντας συμβουλές τόσο σχετικά με το πλαίσιο προώθησης και τις διαδικασίες αδειοδότησης, όσο και σχετικά με την ίδρυση εταιρειών, αλλά και σχετικά με φορολογικά και άλλης φύσεως ζητήματα, όπως συμβάσεις και συνεργασίες, που συνδέονται με τις επενδύσεις αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κο Dirk Reinhardt.