Πρωτοβουλία ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Ελλάδα της κρίσης δεν ξεχνάμε τις αρχές που μας μετέδωσε ο Ευρωπαϊκός μας Πολιτισμός. Η δικηγορική εταιρεία MStR συνεργάστηκε με την πρωτοβουλία «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (www.boroume.gr) και βοήθησε τον παιδικό σταθμό «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» (www.filoitoupediou.gr), ο οποίος είχε άμεσες και μεγάλες ανάγκες. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

Photo1

Photo2