ΡΑΕ: Προκήρυξη νέου διαγωνισμού ΑΠΕ στις 24 Μαΐου του 2021

Δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕ η προκήρυξη για τον επόμενο διαγωνισμό ΑΠΕ του 2021. Ειδικότερα, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β αρ. 5760/28.12.2020), προκηρύσσει νέα κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τις ακόλουθες κατηγορίες με μέγιστη δημοπρατούμενης ισχύος 350 MW:

  • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης 20 MW.
  • Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης 50 MW.

Ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας είναι η 24η Μαΐου 2021, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 22 Μαρτίου 2021. Λεπτομέρειες της προκήρυξης ρυθμίζει η απόφαση υπ’ αριθ. 1648/2020 της ΡΑΕ.