Συμμετοχή της MStR Law Firm σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των Οκονομικών Επιμελητηρίων της Αυστρίας στη Βιέννη

Νομική και φορολογική τεχνογνωσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα παρείχε ο Dirk Reinhardt, εταίρος της MStR Law Firm, σε μελλοντικούς αυστριακούς επενδυτές: Συμμετείχε ως εισηγητής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις ευκαιρίες της σχετικής αγοράς στην Ελλάδα, η οποία διοργανώθηκε από τα Οικονομικά Επιμελητήρια της Αυστρίας στις 22/2/2013 στη Βιέννη. Ενημέρωσε τις εταιρίες για τις τρέχουσες νομικές και φορολογικές εξελίξεις, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα ασφάλειας του δικαίου και της χρηματοδότησης, αλλά και στο πρόγραμμα «Ήλιος».