Εκδήλωση για την πολυεθνική ναυτιλιακή εταιρεία COSCO

Η ΜStR Law είχε την ευκαιρία στο πλαίσιο εκδήλωσης του Αυστριακού Επιχειρηματικού Κύκλου (Austrian Business Circle, ΑΒC) της Αθήνας, που έλαβε χώρα στις 30-3-2017 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας COSCO στον Πειραιά, να συμμετάσχει σε μία παρουσίαση  της COSCO και, παράλληλα, να επισκεφθεί το λιμενικό σταθμό της και να ενημερωθεί περαιτέρω για τις  δραστηριότητες, την εξέλιξη, το επιχειρηματικό portfolio και τα μελλοντικά της σχέδια. H COSCO στοχεύει πρωτίστως στο να καθιερώσει τον Πειραιά ως εναλλακτική οδό εισαγωγών και εξαγωγών των περιοχών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής από και προς την Ευρώπη. Το λιμάνι του Πειραιά, εκτός από την ιδανική γεωγραφική του θέση και τις εξαιρετικές τεχνικές και οργανωτικές υπηρεσίες logistics που παρέχει, προσφέρει σημαντικά φορολογικά και τελωνειακά πλεονεκτήματα  εντός της λεγόμενης ελεύθερης ζώνης,  με τη νομοθεσία περί αναστολής/ αναστροφής/ εξαίρεσης του  φόρου προστιθεμένης αξίας, προωθώντας τις εξαγωγές, το διαμετακομιστικό εμπόριο και τους εφοδιασμούς των πλοίων.