Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την επιβολή capital controls, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (τελευταία ενημέρωση 19.8.2015)

 1. Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου[ (ΦΕΚ Α΄84/18.7.2015), όπως ισχύει];

Από τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, καταργήθηκε η τραπεζική αργία και όλα τα καταστήματα των τραπεζών είναι ανοιχτά για το συναλλακτικό κοινό. Επιπλέον, με τη νέα Πράξη όλες οι τραπεζικές εργασίες επιτρέπονται με εξαίρεση εκείνες οι οποίες ρητά απαγορεύονται σύμφωνα με την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 1. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;

Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες και πάντως το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας (κάθε Παρασκευή). Δηλαδή, κάθε εβδομάδα ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι (420) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

 1. Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα από τραπεζικό κατάστημα;

ΝΑΙ, μέχρι του ημερήσιου ορίου του ισόποσου (με βάση την ισχύουσα ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία) των 60 ευρώ στο ξένο νόμισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου σε επόμενη ημέρα και πάντως το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας.

 1. Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;

ΝΑΙ, επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.

 1. Τι προβλέπεται για τις επιταγές επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από 20/7 μέχρι 31/8/2015;

Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

 1. Μπορώ να έχω πρόσβαση στη θυρίδα μου;

ΝΑΙ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, είτε με την τήρηση της συνήθους διαδικασίας, δηλαδή με σειρά χρονικής προτεραιότητας, είτε κατόπιν συνεννόησης με την τράπεζα με την οποία συναλλάσσεστε. Προς το σκοπό αυτό, έχουν ήδη δημοσιευτεί σχετικές ανακοινώσεις των τραπεζών μελών της ΕΕΤ.

 1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη χρεωστική μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, σύμφωνα με το ημερήσιο ή/και εβδομαδιαίο μέγιστο όριο ανάληψης ποσού που ισχύει και εντός Ελλάδος.

 1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

ΟΧΙ, η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν επιτρέπεται.

 1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στην Ελλάδα;

ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα.

 1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό και η συναλλαγή σας γίνεται με χρήση της κάρτας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό:

μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και

εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

 1. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο internet;

ΝΑΙ, χωρίς περιορισμούς, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας:

μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα,

εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών, και

για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:

 1. Αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών.
 2. Πληρωμές ξενοδοχείων.
 3. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
 4. Πληρωμές ταξιδίων και μεταφορών.
 5. Πληρωμές ψηφιακών παρόχων μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications).
 6. Πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς/ ιατρικούς συλλόγους, κ.λπ) ή/και για επιστημονικά και λοιπά έντυπα.
 7. Πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα/ εστίες διαμονής/ συνδρομή βιβλιοθηκών, κ.λπ).
 8. Πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων.
 9. Πληρωμές ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο προς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών, απαραίτητων για τη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, όπως, ενδεικτικά, συνδρομή φιλοξενίας σε server, συνδρομή domain name, συνδρομή σε παρόχους φύλαξης αρχείων, συνδρομή σε παρόχους cloud-based υπηρεσιών λειτουργίας, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), πλατφόρμες επικοινωνίας με χρήστες, συνδρομή για συντήρηση ελάχιστης παρουσίας για λόγους διαφήμισης σε Google/ Facebook.
 10. Αν χάσω ή μου κλέψουν την κάρτα μου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορώ να κάνω συναλλαγή με την κάρτα μου τι μπορώ να κάνω;

Θα πρέπει να δηλώσετε την απώλεια της κάρτας σας στην τράπεζα η οποία την έχει εκδώσει. Για τη διαδικασία έκδοσης της νέας σας κάρτας θα ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας.

 1. Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

ΟΧΙ, εκτός αν το άνοιγμα του νέου λογαριασμού αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:

-πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου,

-πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,

-καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,

-εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),

-εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου2015, νομικών προσώπων,

-εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,

-κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα,

-άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,

-πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000)ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,

-αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του υφιστάμενου τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως,

-κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Επίσης, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού:

ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο, από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών, και

λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν την 18η Ιουλίου 2015 από την τράπεζα στην οποία ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλη τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός τέτοιου λογαριασμού.

 1. Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό μου;

ΟΧΙ, η συγκεκριμένη τραπεζική εργασία δεν επιτρέπεται.

 1. Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

Πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας επιτρέπεται μόνο:

με κατάθεση μετρητών ή με μεταφορά κεφαλαίων (έμβασμα) από το εξωτερικό, ή

στην περίπτωση αποπληρωμής μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου.

 1. Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής μου κατάθεσης;

ΟΧΙ, εκτός αν η πρόωρη λήξη αφορά αποκλειστικά και μόνο την ισόποση εξόφληση:

-οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,

-τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα,

-πληρωμής μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα,

-πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

-πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε καταθετικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

 1. Είμαι επιχείρηση που επιθυμεί να αρχίσει να δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Μπορώ να το κάνω;

ΝΑΙ, εφόσον καταρτίσετε σύμβαση με τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση την νέα αυτή σύμβαση.

Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος εκτός Ελλάδος.

 1. Είμαι επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Πότε θα πιστώνεται ο λογαριασμός μου;

Η εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, ελληνικών και ξένων, θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβασή σας.

 1. Μπορώ ως επιχείρηση να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

ΟΧΙ, διότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις:

των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα,

του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),

του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και

του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

 1. Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;

Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται τόσο για αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασής σας με την εκδότρια τράπεζα.

 1. Μπορούν να γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό;

ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται.

 1. Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και για τις οποίες χορηγεί ειδική άδεια.

Για όσες περιπτώσεις επιτρέπεται ένα έμβασμα ή μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό αρμόδια να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Τα αιτήματα των συναλλασσομένων μπορούν να υποβάλλονται στην τράπεζα συνεργασίας τους. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αποστέλλει αίτημα στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών η οποία και θα εγκρίνει, το σύνολο ή μέρος του αιτούμενου ποσού εφόσον οι συναλλαγές αυτές κρίνονται αναγκαίες και δικαιολογούνται επαρκώς.

 1. Πώς γίνεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων;

Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και

μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.

 1. Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού;

Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και

μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω ποσά  πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

 1. Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, στο σύνολό τους. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού. Η ανάληψη μπορεί να γίνεται εντός του ημερήσιου ή/και του εβδομαδιαίου ορίου, με εξαίρεση τις ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως. Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών δύναται να επιτρέπεται η ανάληψη και να ορίζεται όριο ποσού ανάληψης μετρητών ανά ημέρα –μεγαλύτερο του γενικά ισχύοντος – και για άλλους κλάδους επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης.

Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και της εκ νέου εκροής αυτών στο εξωτερικό, θα είναι ευθύνη της τράπεζας και πρέπει να είναι πλήρης. Οι τράπεζες θα ανακοινώσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής της εν λόγω δυνατότητας.

 1. Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος;

Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.

 1. Επιτρέπεται η καταβολή χρηματικής απαίτησης κατασχεθείσας εις χείρας τράπεζας σε μετρητά;

ΟΧΙ, σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.

 1. Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);

Για την ισχύουσα, από 14 Αυγούστου 2015, διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων βλέπε αναλυτικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.hba.gr/Main/trapezikiargia15-Apofasis.asp

 1. Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών;

ΝΑΙ, εφόσον το χρηματικό ποσό της πληρωμής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

 1. Επιτρέπεται η χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων;

ΝΑΙ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και την επιχειρηματική πολιτική της τράπεζας.

 1. Επιτρέπεται η αποπληρωμή / εξόφληση ανοιχτών δανείων & ορίων;

ΝΑΙ, επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασής σας με την τράπεζά σας.

 1. Ανάληψη μετρητών από πρεσβείες επιτρέπονται;

Επιτρέπεται η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό στις πρεσβείες και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα με την επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την οικεία πρεσβεία ή του διπλωματικού διαβατηρίου.

 1. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εφόσον ο λογαριασμός που χρεώνεται για την πληρωμή μισθοδοσίας τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και οι λογαριασμοί που πιστώνονται τηρούνται σε τράπεζες του εξωτερικού. Από τον περιορισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε τράπεζα που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας εγγράφως την ιδιότητά τους.

 1. Πληρωμές συντάξεων στο εξωτερικό για συνταξιούχους  επιτρέπονται;

ΝΑΙ, επιτρέπονται οι πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α΄65).

Capital controls FCapital controls FAQAQ

Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Παρακολούθηση Συνεδρίου νομικού περιοδικού ΔιΜΕΕ – Σύγχρονες Εξελίξεις & Προοπτικές

Η MStR με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ), που διοργανώθηκε στις 22 & 23 Μαΐου 2015 στους χώρους της Νομικής Βιβλιοθήκης με θέμα τις Σύγχρονες Εξελίξεις & Προοπτικές σε πέντε θεματικές ενότητες: Προσωπικότητα και Τύπος, Επικαιρότητα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες-Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, ενώ ειδική ενότητα αφιερώθηκε στο επίκαιρο θέμα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και τοποθετήσεις από έγκριτους επιστήμονες, ειδικούς στους εν λόγω τομείς. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που παραδοσιακά απασχολούν τη νομική σκέψη, όπως η σύγκρουση της ελευθερίας του τύπου με τα δικαιώματα ιδιωτικής σφαίρας, υπό των φως των σύγχρονων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων. Παράλληλα, συζητήθηκαν ορισμένα φλέγοντα νομικά θέματα που έχουν ανακύψει στην εποχή του Διαδικτύου, λ.χ. ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου και δικαιοδοσίας σε παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών στο διαδίκτυο, η νομική αντιμετώπιση του linking κλπ., θέματα στοιχηματισμού στο διαδίκτυο, το δικαίωμα στη διαδικτυακή λήθη κ.ο.κ.

1ο Ανώτερο Σεμινάριο Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – 1Ο ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την περασμένη εβδομάδα, 11-15 Μαΐου 2015, το πρώτο ανώτερο σεμινάριο στο διεθνές ναυτικό δίκαιο πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Σουόνσι (Swansea University, UK), το Πανεπιστήμιο του Όσλο (University of Oslo, NO) και το Πανεπιστήμιο του Νταλιάν (Dalian University, CH). Μία ομάδα από γνωστούς καθηγητές και δικηγόρους πραγματοποίησαν εξαίρετες παρουσιάσεις σχετικά με διάφορα θέματα του ναυτικού δικαίου.

Το σεμινάριο κάλυπτε όλες τις πτυχές του ναυτικού δικαίου. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του Ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά το ναυτικό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο συζητήθηκε την πρώτη μέρα σε συνδυασμό με την ανάλυση  θεμάτων που αφορούν τους κανόνες συγκρούσεως νόμων. Επιπλέον έγινε παρουσίαση της Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης των ναυτικών απαιτήσεων 1976 και της Σύμβασης των Αθηνών 1974 σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και των αποσκευών τους.

Τις δύο επόμενες μέρες η συζήτηση ήταν σχετική με την θαλάσσια μεταφορά των αγαθών. Ο αντίκτυπος των κανόνων του Rotterdam (οι οποίοι δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ) στην ναυτιλία και τις μεταφορές σε σύγκριση με τους κανόνες της Χάγης και Χάγης Βίσμπυ, η ενσωμάτωση των ρητρών για διαιτησία και η σημασία των ρητρών υψίστης σημασίας (“Paramount Clauses”), η ερμηνεία και η εκτέλεση των ρητρών off-hire και indemnity, η σημασία των φορτοαποδείξεων (sea-way bill) και των bareboat ναυλοσυμφώνων, η σημασία τους και η κάλυψη που μπορούν να προσφέρουν στα μέρη, η αποζημίωση που τα μέρη μπορούν να αιτηθούν (πραγματοποιήθηκε μία ενδελεχής ανάλυση της απόφασης «Αχιλλέας» ) ήταν τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους ομιλητές και το ακροατήριο.

Η συζήτηση την τέταρτη μέρα ήταν σχετική με την ναυτασφάλιση και θέματα σχετικά με την πτώχευση των ναυτιλιακών εταιριών. Τα όπλα του ασφαλιστή στην περίπτωση της δόλιας αξίωσης αναλύθηκαν με βάση το νόμο της θαλάσσιας ασφάλισης 1906 (ΜΙΑ 1906)παράλληλα με την ανάλυση της πρωτεύουσας υποχρέωσης του ασφαλιζόμενου για παράθεση όλων των αναγκαίων περιστατικών για την αξιολόγηση του κινδύνου από τον ασφαλιστή. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δικαίου που θα πραγματοποιηθεί με τον Ασφαλιστικό Νόμο 2015 (Insurance Act 2015) που θα τεθεί σε ισχύ τον Αύγουστο 2016 θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στο ασφαλιστικό δίκαιο και στην πρακτική και μπορεί να επηρεάσει τον καθένα που εμπλέκεται στην αγορά της ασφάλισης. Επιπλέον, μία εξαιρετική παρουσίαση έγινε για τον ρόλο των  P&I Clubs στην ασφαλιστική αγορά και στην εκτίμηση του κινδύνου από αυτά. Τέλος, μια λεπτομερής ανάλυση παρουσιάστηκε σχετικά με το θέμα των πτωχεύσεων και τον καθορισμό του “Κέντρου Κυρίου Ενδιαφέροντος” της ναυτιλιακής εταιρίας και τη θέση του θαλάσσιου πιστωτή σε διασυνοριακές διαδικασίες.

Την τελευταία ημέρα συζητήθηκε ο ρόλος της Κίνας στη ναυτιλία σε συνδυασμό με την διεκδίκηση των ναυτιλιακών απαιτήσεων στην Κίνα. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε από μία παρουσίαση του ρόλου της Διαιτησίας στην ναυτιλία και του τρόπου που μπορεί να λειτουργήσει για την επίλυση κάποιας διαφοράς μεταξύ των μερών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μία εικονική δίκη διαιτησίας.

Το σεμινάριο ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για τους δικηγόρους και τους ανθρώπους που εργάζονται στην ναυτιλία να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο ναυτικό δίκαιο. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών και η συμμετοχή του κοινού συνετέλεσε στο προηγμένο επίπεδο του σεμιναρίου. Ήταν μία σπουδαία ευκαιρία για πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του ναυτικού δικαίου και η γνώση η οποία αποκτήθηκε είναι σπουδαία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία απευθυνθείτε στην κα Καπότη Αθηνά, Δικηγόρο, LL.M. Ναυτικού Δικαίου, Southampton.

Τριγωνικές Συναλλαγές – άρθρο 21 ν.4321/2015

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

με θέμα τις τριγωνικές συναλλαγές στα πλαίσια του άρθρου 21 ν.4321/2015 και του σχεδίου της υπουργικής απόφασης.

Η δικηγορική εταιρία MStR Law Firm συμμετείχε και παρακολούθησε το πρόγευμα εργασίας που οργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, στην Αθήνα στις 14.5.2015, με θέμα “Η προκαταβολή φόρου 26% ως προυπόθεση για την έκπτωση δαπανών, άρθρο 21 ν.4321/2015”. Στην εκδήλωση παρευρέθη η Έλενα Ψώνη, δικηγόρος και συνεργάτης στην MStR Law Firm.

ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Ο Dirk Reinhardt, partner στην MStR Law Firm συμμετέχει στην κλαδική ομάδα εργασίας υπό τον τίτλο “Νομικά Θέματα”, όπως αυτή δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Πρώτο θέμα και αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η πολυσυζητημένη διάταξη του άρθρου 23 περ.ιγ’ ν.4172/2013 που αναφέρεται στις τριγωνικές συναλλαγές και στην παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 26% επί αυτών, σε συνδυασμό με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης με το οποίο ρυθμιζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στα πλαίσια της ομάδας εργασίας διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες και καίριες απόψεις σχετικά με το ευρύ πεδίο εφαρμογής του άρθρου στις εμπορικές συναλλαγές, τα νομικά και φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν, τις επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και προτεινόμενες λύσεις. Αποτέλεσμα αυτου του διαλόγου ήταν η σύνταξη μιας επιστολής η οποία ασκήθηκε ως παρέμβαση εκ μέρους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης.

Παροχές σε είδος (αρ.13 Ν.4172/2013)

ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

με θέμα τις παροχές σε είδος κατά το άρ.13 του νέου ΚΦΕ

Η δικηγορική εταιρεία MStR συμμετείχε στο πρόγευμα εργασίας που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στους χώρους του στην Αθήνα, στις 29 Απριλίου 2015, με θέμα «Η πρακτική αντιμετώπιση των παροχών σε είδος στο προσωπικό πέραν του μισθού, αρθρ.13 του Ν. 4172/2013». Στην εκδήλωση συμμετείχε ο κος D.Reinhardt, δικηγόρος-εταίρος της MStR, με εισήγησή του με θέμα «Οι έννοιες μισθός και μισθωτός υπό το φως του νέου Κ.Φ.Ε.», καθώς και οι κ.κ. Ξ.Κούρτη και Ελ.Ψώνη, δικηγόροι συνεργάτιδες της MStR.

Ενεργειακός συμψηφισμός Φ/Σ

Net-metering

Έναρξη υποδοχής από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ 24461 (ΦΕΚ Β΄3583/31.12.2014) σχετικά με την εγκατάσταση Φ/Σ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη υποδοχής των σχετικών αιτημάτων σύνδεσης από 8.5.2015. Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με τη συμπλήρωση Έντυπης Αίτησης κατά το υπόδειγμα που έχει αναρτήσει και τη συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων. Θα ακολουθήσουν, δε, νεώτερες ανακοινώσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με περαιτέρω λεπτομέρειες.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Η MStR Law, που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη νομική υποστήριξη Startups και καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων, με την παράλληλη ιδιότητά της ως μέλος του νεοϊδρυθέντος επιστημονικού σωματείου ‘Ελληνικό Ινστιτούτο Νομικών Μελετών Καινοτόμου και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας’, παρευρέθη  και παρακολούθησε με ενδιαφέρον την εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ‘Athens Founder Institute’ : StartupIdeation Boot camp, στις 22.1.2015, στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Αθήνα). Στη διάρκειά της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν παραδείγματα startup εταιρειών, με σκοπό να επισημανθούν τα βήματα για μια startup επιχείρηση, αλλά και οι πιθανοί λάθος χειρισμοί.

Σταχυολογώντας τις εμπειρίες επιτυχημένων και μη start-uppers, με αφορμή την παραπάνω εκδήλωση, υπογραμμίζουμε τα εξής σημεία κλειδιά:

– Εξέταση της ιδέας: Λύση σε υπάρχον πρόβλημα. Καταλληλότητα και Αναγκαιότητα.

– Ύπαρξη ανταγωνισμού. Επιβεβαίωση ύπαρξης ανάγκης.

– Έρευνα απήχησης σε κοινό – ‘time commitment’.

– Σημεία υπεροχής έναντι ανταγωνιστών.

– Πολλαπλότητα διαύλων προώθησης.

– Σαφής καθορισμός κοινού:  Διάκριση μεταξύ πιθανών επενδυτών και αγοράς.

Συμμετοχή σε ημερίδα για το Δίκαιο της Ενέργειας

Συμμετοχή της MStR σε ημερίδα για το Δίκαιο της Ενέργειας

Η εταιρεία MStR συμμετείχε σε επιστημονική εκδήλωση για το Δίκαιο της Ενέργειας, την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Δικαίου Ενέργειας και το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη, στις 15.1.2015, ημέρα Πέμπτη, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εξαίρετοι ομιλητές ανέπτυξαν πληθώρα ζητημάτων του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με αναφορές στη διεθνή νομολογία και έμφαση στην επίλυση των διαφορών που απορρέουν από συμβάσεις ενεργειακών επενδύσεων, καθώς και στην προστασία των σχετικών δικαιωμάτων των επενδυτών.